Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Zdravotnická škola
Název Goodness Staženo

Downův syndrom

Tento text seznamuje s Downovým syndromem (DS). Informuje o způsobu sdělení rodičům a ostatnímu okolí, že jejich dítě nositelem tohoto syndromu. Dále ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

102x

Lidské oko a přídatné orgány - anatomie, fyziologie, základní patologie

Tato práce se zabývá anatomickou stavbou oka a přídatnými očními orgány (oční svaly, oční víčka, slzní ústrojí...) a několika nejběžnějšími očními vad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

102x

Zrak a oční vady

Práce se věnuje zraku a očním vadám. Vedle důkladného popisu stavby oka a jeho přídatných orgánů se zabývá všemi ději, které v oku probíhají při proce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

93x

Krev krevní skupiny a dárcovství krve

Práce kompilačního charakteru se věnuje problematice dárcovství krve a krevních skupin. Nejprve jsou představeny jednotlivé skupiny a vlastnosti jedno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

88x

Roztroušená skleróza

Touto seminární prací autorka vysvětluje, co roztroušená skleróza je, jaké faktory ovlivňují riziko onemocnění (i když přesná příčina není dosud známa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

85x

Formy a metody ošetřovatelské péče

Text seznamuje s formami a metodami ošetřovatelské péče. Charakterizovány jsou základní metody, zejména: funkční, celková, týmová, metoda ošetřování k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

77x

Laboratorní práce č. 5 - histologie – parenchym

Práce obsahuje vypracovanou laboratorní práci, která je zaměřena na histologii a parenchym. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola, Biologie, Biologie

77x

Prenatální období

Jak se proměňovala vnímání embrya v embryologii, vývojové psychologii, behaviorismu a reflexologie. Charakteristika prenatálního období, jeho fáze (zy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

76x

Eutanazie - esej

Práce se zamýšlí nad problémem eutanazie. Uvádí její definici, a popisuje historické souvislosti. Zmiňuje se o Hitlerově "programu dětské eutanazie", ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociologie, Zdravotnická škola

72x

Spánek a spánkové poruchy

Práce zabývající se spánkem a spánkovými poruchami. Nejdříve popisuje jak probíhá zdravý spánek, zejména usínání a fáze spánku. Poté informuje o regul... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

71x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]