Cenová politika (1) Cestovní ruch - lokality (3) Cestovní ruch - teorie (7) Ekonomická teorie (2) Ekonomie (3) Evropská unie (1) Logistika (3) Management (2) Marketing (5) Marketingový mix (2) Marketingový výzkum (1) Podnikatelský záměr (6) Podniková ekonomika (3) Propagace (4) Regionální ekonomika (1) Řízení lidských zdrojů (3) Služby (2) Výrobek (2)
Název Goodness Staženo

Příprava a realizace turistického výletu Čeřínek a okolí - závěrečná maturitní práce

Tato práce se zabývá přípravou a realizací turistického výletu spojeného s návštěvou Čeřínku a okolí. Věnuje se geografii, geologii, pedogeografii, i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

13x

Úvod do problematiky cestovního ruchu a návrh zájezdu do Holandska

Maturitní práce z oblasti cestovního ruchu ve své teoretické části seznamuje se základními pojmy a oblastmi cestovního ruchu. Stručně postihuje jeho h... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

11x

Analýza konkurence firmy PRECHEZA, a. s., pro výrobek bílý průmyslový sádrovec PREGIPS

Absolventská práce mapuje tržní postavení a konkurenci výrobku bílý průmyslový sádrovec PREGIPS firmy PRECHEZA, a. s. První část vysvětluje klíčové te... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Výrobek

11x

Individuální cestovní ruch ve vybraných zemích jihovýchodní Asie - absolventská práce

Absolventská práce zaměřená na individuální turismus mapuje možnosti samostatného cestování po Vietnamu, Thajsku a Laosu. Obsáhle charakterizuje jedno... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

11x

Pracovní poměr zaměstnanců do evropských společností - absolventská práce

Práce obsahuje charakteristiku jednotlivých evropských společností (evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost a evropské hospodářské... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

10x

Granitol, a. s. Moravský Beroun - odborná maturitní práce

Předmětem této odborné maturitní práce je analýza společnosti Granitol a.s. Moravský Beroun. Tato společnost se zabývá vývojem a výrobou polyethylenov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

9x

Analýza prodejen Beneš – Pekárna, s. r. o., a prodejen konkurence - absolventská práce

Absolventská práce se zabývá faktory úspěšného fungování prodejny pečiva. První část rozebírá otázky maloobchodu, jeho druhy a formy prodeje, pojmy ma... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Podniková ekonomika, Výrobek

8x

Tvorba cen - maturitní práce

Maturitní práce si klade za cíl podat základní informace o ceně jako prvku marketingového mixu. Nejprve proto vymezuje pojmy marketing a marketingový ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cenová politika, Marketingový mix

7x

Řízení výroby ve firmě Baumüller Brno - absolventská práce

Absolventská práce se zabývá problematikou řízení výroby ve firmě Baumüller Brno. Po úvodu, který je věnován představení společnosti, následuje analýz... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Management

6x

Product Placement v praxi - maturitní práce

Maturitní práce se zabývá problematikou product placementu. Definuje product placement a uvádí jeho možné podoby. Zabývá se také jeho historií ve svět... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Propagace

5x
«  1  2  3  4  5  »