Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Věty příslovečné - výukový list 18/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje konstrukci příslovečných vět v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny a její ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

264x

Literatura: Realismus ve světové literatuře - výukový list 11/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou postihuje světovou literární tvorbu realismu. Po nastínění znaků směru zachycuje autory a díla jednotli... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

264x

Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje stavbu souřadných a podřadných souvětí v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

263x

Anglická gramatika: Vyjádření budoucnosti - výukový list 11/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje tvoření a užití jednotlivých způsobů vyjádření budoucnosti v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

257x

Anglická gramatika: Modální slovesa II - výukový list 13/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje funkce a užívání vybraných způsobových sloves anglického jazyka. Po vysvětlení práce se sloves... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

253x

Anglická gramatika: Číslovky - výukový list 29/29

Výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s významem a pravidly užití číslovek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

246x

Anglická gramatika: Zájmena - výukový list 24/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití zájmen v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a anglič... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

242x

Literatura: Nejstarší orientální písemnictví - výukový list 1/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje středoškolské učivo týkající se nejstaršího orientálního písemnictví. Vhodné jak pro opakování,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

238x

Anglická gramatika: Minulý čas prostý - výukový list 3/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a využívání minulého času prostého v anglickém jazyce. Práce je psána v kombina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

237x

Matematika: Mnohočleny - výukový list 4/29

Přehledný výukový list objasňuje srozumitelným způsobem postup základních operací s mnohočleny i jejich rozkladu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

237x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]