Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Časová souslednost - výukový list 20/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla časové souslednosti v nepřímé řeči anglického jazyka. Práce je psána v kombinaci češt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

234x

Světové dějiny: Evropa a svět v období mezi světovými válkami - výukový list 13/18

Přehledný výukový list systematickou formou zobrazuje světové dění v posledním roce první světové války a v meziválečném období. Vhodné jak pro opakov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

234x

Anglická gramatika: Podmínková souvětí - výukový list 19/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla tvoření a využití jednotlivých typů podmínkových vět v anglickém jazyce. Práce je psá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

231x

Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku zvláštností větné skladby a aktuálního členění výpovědi v českém jazyce. Prostor ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

230x

Literatura: Renesance a humanismus v české literatuře - výukový list 6/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje učivo týkající se české renesance a humanismu. Přibližuje autory a díla jak latinsky, tak česky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

230x

Fyzika: Optika - výukový list 24/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou shrnuje středoškolské učivo optiky. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Fyzika

229x

Anglická gramatika: Předminulý prostý čas - výukový list 8/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití předminulého prostého času v anglickém jazyce. Práce je psána v kombina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

225x

Anglická gramatika: Modální slovesa III a podmiňovací způsob - výukový list 14/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje funkce a pravidla využití vybraných modálních sloves a podmiňovacího způsobu v anglickém jazyce. Práce j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

225x

Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16

Přehledný výukový list představuje druhy syntaktických vztahů významových a větných členů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

224x

Anglická gramatika: Trpný rod - výukový list 16/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje pravidla tvoření a využití trpného rodu v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

221x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]