Název Goodness Staženo

John Searle: Mozek, mysl a věda, kapitola 1 - výtah

Práce seznamuje s první kapitolou knihy Mozek, mysl a věda od Johna Searla. Autor se v této kapitole zabývá vztahem mezi mozkem a myslí. Představuje v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

206x

Aristotelés: Etika Níkomachova - interpretace 8. knihy

Práce interpretuje klasické dílo filosofické etiky Aristotelovu Etiku Níkomachovu, a to konkrétně všech 16 kapitol její Osmé knihy, která pojednává o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

205x

John Stuart Mill: O svobodě (On Liberty)

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

203x

Erasmus Rotterdamský - jeho život a rozbor díla Chvála bláznivosti

Práce nejprve seznamuje s životem Erasma Rotterdamského, uvádí základní chronologická data ze života tohoto teologa a filozofa. Dále následuje detailn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

175x

J. Sokol: Malá filosofie člověka - konspekt

Jedná se konspekt této knihy - čas, člověk a svět, člověk na světě, co se v dějinách děje, dějiny, filosofie: mezi vědou, uměním a mýtem, hodnoty a pe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

153x

René Descartes: Rozprava o metodě - konspekt

Práce je shrnutím Descartesova díla Rozprava o metodě formou konspektu. Konspekt má, stejně jako kniha, celkem šest částí. V první části je ukázáno, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

142x

Friedrich Nietzsche: Antikrist

Tato práce velmi podrobně a poutavě analyzuje knihu Friedricha Nietzscheho - Antikrist. Uvádí autorovy názory, i charakteristiku. Vyslovuje jeho názor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

138x

Thomas More - Utopie - popis a rozbor díla

Jedná se o obsah díla významného renesančního myslitele Thomase Morea - Utopia. Kniha je projevem nespokojenosti se soudobými poměry a vyjádřením poli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

126x

Aristotelés: Politika - 1. kniha

Práce líčí politickou situaci v Athénách před Aristotelem a v jeho době. Dále uvádí stručné biografické údaje o Aristotelovi a věnuje se jeho dílu. Za... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

120x

Platón: Protágoras - obsah knihy

Práce je podrobným rozborem Platónova díla, který obsahuje rozbor hlavních myšlenek, ale i závěrečné shrnutí knihy autorem této práce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

118x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]