Název Goodness Staženo

Francis Bacon: Nová Atlantis

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

114x

Kant: K věčnému míru O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi.

Konspekt z publikace od I. Kanta K věčnému míru O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi. Práce je výtahem z tét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

114x

John Locke: Dopis o toleranci - rozbor díla

Jedná se o analýzu textu, kdy si autor vybral "Dopis o toleranci" od Johna Lockena v překladu P. Horáka. Autor se zamýšlí nad srozumitelností a přístu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

114x

Jean-Pierre Vernant: Počátky řeckého myšlení

Konspekt z knihy Počátky řeckého myšlení, zpracovaný pro předmět Kořeny evropské myšlenkové tradice na oboru religionistiky na Filozofické fakultě UK ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

99x

Konec dějin a poslední člověk

Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk - v říši svobody, konec dějin, thymos, isothymie, lidé bez hrudi, svobodní a nerovní, dokonalá práva a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

98x

Petr Vopěnka: Rozpravy s geometrií, kapitola Platónské pojetí geometrie

Práce představuje myšlenky obsažené v kapitole Platónské pojetí geometrie z knihy Rozpravy s geometrií Petra Vopěnky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Filozofie

97x

Jean Jacques Rousseau: O původu nerovnosti mezi lidmi, Pierre Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo

Práce reprodukuje obsah úryvku ze spisu J. J. Rousseaua O původu nerovnosti mezi lidmi popisující vznik společenské nerovnosti a úryvku z díla Vesmír ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

94x

Albert Camus - Člověk revoltující

Rozbor Camusova filosofického eseje. Zabývá se tím, co je to revolta, v jakých situacích nastupuje a jak ji lidé vnímali v různých historických období... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

87x

Platón: Filébos

Práce popisuje obsah tohoto Platonova díla, ve kterém se vede dialog mezi Sokratem a Protachorem. Řeší se v něm otázka "v čem záleží dobro na člověku?... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

86x

Arthur Schopenhauer - Eristická dialektika

Jedná se o rozbor knihy Eristická dialektika od Arthura Schopenhauera. V práci je stručně představena kniha samotná, ale hlavní důraz je kladen na apl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

78x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]