Název Goodness Staženo

Aristotelés: Etika Nikomachova - konspekt

Práce je konspektem Etiky Nikomachovy od řeckého filosofa Aristotela. Zaměřuje se na nejzásadnější kategorie: dobro, ctnost, jednání, rozhodování, lib... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

44x

Seneca: Listy Luciliovi

Práce nejdříve seznamuje s životopisem filozofa. Uvádí okolnosti vzniku díla Listy Luciliovi. Důraz je kladen na rozbor pěti stran z tohoto díla, konk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

43x

Aristotelés: O duši

Práce, jež se pokouší zpřístupnit Aristotelovo dílo O duši prostřednictvím shrnutí a výkladu jeho obsahu, v úvodu zároveň stručně načrtává tři základn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Psychologie

40x

Aristotelés: Kategorie

Práce je stručným výtahem z knihy Aristotelovy Kategorie (Kategorie tvoří součást sbírky logických spisů Organon). Stručně charakterizuje Aristotelovo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

39x

Aristotelova etika - slovensky

Práce se hlavně věnuje rozboru Aristotelovy etiky a jeho pojetí etiky individuální a společenské. Součástí práce je i stručný životopis tohoto filozof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

37x

Seneca: Výbor z listů Luciliovi

Práce představuje pojem stoicismus a vysvětluje hlavní znaky tohoto filosofického směru. Následně se zaměřuje na A. L. Senecu. Kromě biografických úda... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

37x

Erich Fromm: Strach ze svobody

Seminární práce do předmětu Úvod do filozofie se zabývá dílem Ericha Fromma Strach ze svobody. V úvodu se seznámíme se životem spisovatele, poté násle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

36x

René Descartes: Meditace o první filosofii

Práce se zabývá hlavními myšlenkami Descartova spisu Meditace o první filosofii s důrazem na metodu, která vedla k jejich formulaci. Jeden z článků dí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

33x

Xenofon: Vzpomínky na Sókrata

Práce se nejprve seznamuje se životem Sokrata. Poté líčí děj každé z knih a uvádí na ně osobní názor. V závěru jsou tyto knihy okomentovány jako celek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

33x

Friedrich Nietzsche - O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním

Výpisky z celkem krátké knihy, která však patří mezi ty těžší na čtení. Autor zde rozebírá metaforické a iluzivní lidské poznání. Podrobné výpisky. Ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

32x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]