Název Goodness Staženo

Prof. MUDr. PhDr. Evžen Strouhal, DrSc.: Život starých Egypťanů

Práce formou souvislého textu vypisuje zajímavosti z knihy Život starých Egypťanů. Výpisky je provázejí od narození, po završení osobního i profesního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

33x

Hlaváček, Kašpar, Nový: Vademecum pomocných věd historických - výpisky z knihy

Práce obsahuje výpisky z učebnice ke zkoušce z Pomocných věd historických. Autor jednotlivé vědy blíže charakterizuje, informuje o předmětu jejich zko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

33x

Jan Hájek, Vlastislav Lacina: Kdy nám bylo nejlépe? - výpisky z knihy

Jedná se o poznámky z knihy Kdy nám bylo nejlépe?, která mapuje hospodářské dějiny českých zemí v období 1890 – 1930. Text formou odrážek vypisuje důl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

32x

Jiří Štaif: František Palacký. Život, dílo, mýtus

Jedná se podrobné poznámky z knihy Jiřího Štaifa František Palacký. Text seznamuje s jeho životem, přibližuje jeho hlavní díla a politické působení. I... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

32x

Klíma, Arnošt: Dlouhá válka (1618 - 1648)

Práce se zabývá výpisky z knihy Dlouhá válka (1618 - 1648) od Arnošta Klímy. Věnuje se jednotlivým fázím v rámci třicetileté války. Uvádí tak systemat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x

Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Práce předkládá poznámky z knihy Karla Malého Dějiny českého a československého práva do roku 1945, konkrétně z hlavy V. kapitoly B s názvem Právo v č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

31x

Le Goff, Jacques: Hledání středověku

Práce provádí rozbor knihy významného francouzského historika Jacquese Le Goffa Hledání středověku. Kniha vznikla z rozhovorů, které probíhaly mezi Le... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x

Jaroslav Čechura: Karel IV. Na dvojím trůně

Jedná se o poznámky z knihy Karel IV. českého historika Jaroslava Čechury. Text formou stručných odrážek informuje o nejdůležitějších momentech ze živ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x

Karel Kaplan: Československo v letech 1967 - 1969 - výpisky z knihy

Text obsahuje podrobné výpisky ze skript Karla Kaplana, které formou odrážek popisují historické dění v letech 1967 až 1969. Informují o odchodu Anto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x

Remi Brague: Evropa, římská cesta - výtah z knihy

Jedná se o práci představující myšlenky Remiho Braguea o Evropě, jejím vývoji, kultuře a společnosti. V práci jsou zahrnuty obsahy všech částí tohoto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Sociologie

29x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]