Název Goodness Staženo

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století), díl I.: Dům a jeho lidé

Podrobné výpisky z knihy Richarda van Dülmena. Pojednává o každodenním životě v raném novověku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

35x

Antonín Bartoněk: Zlatá Egeis - konspekt

Konspekt knihy Zlatá Egeis od Antonína Bartoňka, zpracovaný pro předmět Důležité knihy na oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

34x

Husitství

Práce shrnuje výchozí situaci pro opravná hnutí v církvi, a popisuje myšlenky nejznámějšího reformátora Johna Wiclefa, i jeho vliv na českou reformaci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie


33x

Prof. MUDr. PhDr. Evžen Strouhal, DrSc.: Život starých Egypťanů

Práce formou souvislého textu vypisuje zajímavosti z knihy Život starých Egypťanů. Výpisky je provázejí od narození, po završení osobního i profesního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

33x

Jaroslav Čechura: Karel IV. Na dvojím trůně

Jedná se o poznámky z knihy Karel IV. českého historika Jaroslava Čechury. Text formou stručných odrážek informuje o nejdůležitějších momentech ze živ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

33x

Klíma, Arnošt: Dlouhá válka (1618 - 1648)

Práce se zabývá výpisky z knihy Dlouhá válka (1618 - 1648) od Arnošta Klímy. Věnuje se jednotlivým fázím v rámci třicetileté války. Uvádí tak systemat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

32x

Jan Hájek, Vlastislav Lacina: Kdy nám bylo nejlépe? - výpisky z knihy

Jedná se o poznámky z knihy Kdy nám bylo nejlépe?, která mapuje hospodářské dějiny českých zemí v období 1890 – 1930. Text formou odrážek vypisuje důl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

32x

Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Práce předkládá poznámky z knihy Karla Malého Dějiny českého a československého práva do roku 1945, konkrétně z hlavy V. kapitoly B s názvem Právo v č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

31x

Jana Janusová: Marie Terezie - legendy a skutečnost - recenze knihy

Práce je recenzí knihy o Marii Terezii, jejíž autorkou je Jana Janusová. Autor se snažil zasadit práci do širšího kontextu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x

Karel Kaplan: Československo v letech 1967 - 1969 - výpisky z knihy

Text obsahuje podrobné výpisky ze skript Karla Kaplana, které formou odrážek popisují historické dění v letech 1967 až 1969. Informují o odchodu Anto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

31x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]