Název Goodness Staženo

Světová liteartura 1945-1989

Zápisky z hodin literatury stručně seznamují s významnými světovými spisovateli v období 1945-1989 a jejich klíčovými díly.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

118x

Česká literatura po roce 1968

Zápisky z hodin nejdříve představují historický kontext české literatury po roce 1968, řadí ji do třech směrů a na většině prostoru poté seznamují s ž... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


104x

Baroko

Tato práce se zabývá barokem. Věnuje se časovému zařazení tohoto výrazného uměleckého slohu, definuje všeobecné znaky baroka. Uvádí významné autory ma... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

85x

Postavy latinského a českého renesančního humanismu

Krátká práce v bodech informuje o osobnostech české a latinské větve renesančního humanismu v Čechách a jejich díle. Jednou větou vždy jazykovou odnož... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

85x

První generace národního obrození

Práce stručně v bodech zpracovává téma první generace národního obrození. Po časovém zasazení jsou představeny dvě významné osobnosti doby, a to Josef... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

81x

Národní obrození

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Národní obrození. Práce obsahuje definici Národního obrození, významné roky a autory doby. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

79x

Literatura pro 4. ročník SŠ

Ke každému z období jsou přiřazeni nejznámější autoři, jejich život a dílo. Některé z děl obsahují i ukázky nebo charakteristiku doby a literatury. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

59x

Literatura – přehled žánrů

Tato práce se věnuje literárnímu přehledu žánrů. Heslovitě popisuje jednotlivé styly literatury a stručně je charakterizuje.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

58x

Literatura 1. ročníku střední školy - výpisky

Jedná se o přepsané poznámky z literatury v 1. ročníku střední školy. Poznámky obsahují ústní lidovou slovesnost a její sběratele, dále pak literární ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

52x

Český renesanční humanismus

Tento studijní text stručně představuje a datuje humanismus v českých zemích. Formou velmi stručných hesel charakterizuje vybrané zástupce, zejména Je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

45x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]