Maturitní otázky fyzika

Název Goodness Staženo

24. Základní poznatky kvantové fyziky

Kvalitně vypracovaná a podrobná maturitní otázka. Grafy, vzorce i vysvětlivky)... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

0x

1_kinematika a dynamika těles

Maturitní otázka obecně popisuje kinematiku a dynamiku těles, dle mého názoru dostačující maturitní odpověď.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

0x

Vlnění - maturitní otázka

Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlněním. Představuje jeho dělení, vlastnosti a seznamuje s principy šíření kmitů prostorem. Definice jsou doplněny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


1x

Vlastnosti pevných látek - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje struktuře a vlastnostem pevných látek. Kromě amorfních a krystalických látek se práce věnuje charakteristice ideální k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1x

25. Jaderná fyzika

Kvalitně vypracovaná maturitní otázka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Elektrický proud v látkách - maturitní otázka

Práce se zabývá charakteristikou elektrického proudu v látkách. Věnuje se druhům vodičů a jejich vodivosti. Popisuje různé jevy, včetně elektrolýzy. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

2x

Molekulová stavba látek - maturitní otázka

Otázka seznamuje s kinetickou teorií látek, základními veličinami molekulové fyziky, vnitřní energií tělesa a termodynamickou teplotou. Je psána formo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

3x

Kinematika pohybu hmotného bodu - maturitní otázka

Krátká maturitní otázka osvětluje některé pojmy z vědy, která se zabývá pohybem fyzikálních objektů bez ohledu na působící síly, tedy z kinematiky. Au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

4x

Optická zobrazení - maturitní otázka

Tato stručná maturitní otázka z fyziky zpřehledňuje optická zobrazení. V úvodu jsou vysvětleny základní zákonitosti a poté se autor soustředil na popi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

5x

Elektrické pole - maturitní otázka

Maturitní otázka se soustřeďuje na základní veličiny popisující elektrické pole. Nejdříve jsou objasněny vlastnosti elektrického náboje a rovněž je vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

6x
1  2  3  4  5  6  7  »