Maturitní otázky pedagogika

Název Goodness Staženo

Logopedie - maturitní otázky 1/3

Jedná se o studijní materiál k maturitě, který se věnuje stanovení termínu logopedie a jeho oboru, dále pak vysvětluje základní pojmy, jaký je význam ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

101x

Školská soustava v ČR - maturitní otázka 3/3

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z pedagogiky, která se věnuje představení školské soustavy české republiky. Vysvětleny jsou základní znaky čes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

97x

Trestní činnost mládeže

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

182x

Charakteristika pedagogiky jako vědní disciplíny - maturitní otázka 2/3

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z pedagogiky, která se věnuje základní definici pedagogiky, dále pak pojmům jako cílevědomost, všestrannost, z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

78x

Úvod do pedagogiky - maturitní otázka 1/14

Maturitní otázka z pedagogiky seznamuje s předmětem pedagogické disciplíny, uvádí základní i praktické disciplíny a stručně vysvětluje základní pojmy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

11x

Složky a činitelé edukace - maturitní otázka 2/14

Maturitní otázka v bodech seznamuje se základními složkami edukace, poté se zaměřuje na edukační činitele. Charakterizuje osobu pedagoga a uvádí jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

6x

Systém vzdělávání - maturitní otázka 3/14

Tato maturitní otázka z pedagogiky se zabývá školskou soustavou a jejím systémem v České republice, USA, Německu a Velké Británii. Největší důraz je k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

6x

Počátky výchovy a vzdělávání ve východních zemích - maturitní otázka 4/14

Maturitní otázka se zabývá výchovou a vzděláváním ve starověku. Autor popisuje vzdělávání v prvobytně pospolné společnosti, v Mezopotámii, Indii a Čín... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

3x

Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14

Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

836x

Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14

Tato maturitní otázka se zabývá speciální pedagogikou. Upřesňuje předmět jejího zkoumání, vyjmenovává základní pojmy a seznamuje s jejím členěním. Nás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

845x
1  2  3  4  5  6  7  »