Maturitní otázky pedagogika

Název Goodness Staženo

10. Ústavní péče - maturitní otázka

Tato práce pojednává o ústavní péči... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

7. Alternativní školy - maturitní otázka

Základní rysy alternativních škol
Jako alternativní budeme chápat všechny druhy škol, bez ohledu na zřizovatele, tedy školy soukromé, církevní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

8. Rodina - maturitní otázka

Základní práva a povinnosti rodičů k dětem:
1. poskytnout řádnou výchovu a péči, která odpovídá věku a potřebám dítěte
2. vyživovací pov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

9. Náhradní rodinná péče - maturitní otázka

Péče o děti, o které se rodiče nechtějí, nemohou nebo neumějí postarat.
Pro tyto děti je nutno co nejrychleji najít nejvhodnější náhradu za péč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

0x

Alternativní školství

Práce obsahuje seminární práci, která detailně analyzuje pedagogickou maturitní otázku Alternativní školství. Součaástí práce je rovněž výklad hlavníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

6x

Autismus, edukace jedinců s autismem - maturitní otázka 12/14

Tento se text v krátkých heslech věnuje autismu. Skládá se ze dvou částí. První se věnuje obecné rovině autismu. Autorka nejprve autismus charakterizu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

9x

CAN syndrom

Práce obsahuje otázku na téma CAN syndrom. Zabývá se sexuálním zneužíváním, prevencí, zanedbáváním dětí nebo šikanou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

241x

Charakteristika pedagogiky jako vědní disciplíny - maturitní otázka 2/3

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z pedagogiky, která se věnuje základní definici pedagogiky, dále pak pojmům jako cílevědomost, všestrannost, z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

78x

Děti a mládež vyžadující pozornost

Práce se zaměřuje na děti a mládež vyžadující pozornost. Rozebírá neúspěšného žáka, školní nezralost, neurózu, neharmonické rodinné prostředí nebo vzd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

159x

Didaktika - maturitní otázka 9/14

Maturitní otázka se věnuje didaktice a charakterizuje oblasti jejího zájmu. Vysvětluje tak například pojem kurikula, informuje o dělení metod vyučován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

544x
1  2  3  4  5  6  7  »