Název Goodness Staženo

Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 2/3

Práce obsahuje soubor 11 otázek z makroekonomie a 10 otázek z nauky o podniku ke státní závěrečné zkoušce. Okruhy věnované makroekonomii probírají pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Podniková ekonomika


144x

Ekonomika - otázky k SZZk

Práce obsahuje pět obecných okruhů praktických ekonomických témat ke státním závěrečným zkouškám, rozpadajících se vždy do několika podotázek, jež jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management, Marketing, Podniková ekonomika, Strategický management, Osobnost managera


2x

Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 3/3

Práce obsahuje soubor 16 otázek z nauky o podniku a 24 otázek z managementu zpracovaných ke státní závěrečné zkoušce v rozsahu obvykle 0,5 strany až 1... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

1x

Základy ekonomie

Práce se zaměřuje na základy ekonomie. Pojednává o základních ekonomických pojmech, trhu (co je to nabídka, poptávka a jiné) a živnostech. Dále se zam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

0x