Biologie (2) Fyzika (1) Geologie (1) Medicína (6) Mikrobiologie (1) Ošetřovatelství (9) Přírodní - ostatní (3) Vodní hospodářství (1)
Název Goodness Staženo

Transkulturní ošetřovatelství

Práce zabývající se problematikou transkulturního ošetřovatelství. Nejdříve uvádí definici a historický vývoj tohoto typu ošetřovatelství. Vysvětluje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

113x

Centrální nervová soustava jako řídící systém lidského těla - projevy poruch a nemocí v dětském věku

Práce nejprve popisuje centrální nervovou soustavu, její části a funkce. Dále se zaměřuje na poruchy a nemoci CNS v dětství, od poškození prenatálních... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

86x

Koncepce ošetřovatelství a porodní asistence, sebekoncepce a sebeúcta - státnicová otázka

Práce se vztahuje k předmětu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. První část se týká koncepce současného českého ošetřovatelství. Vymezuje ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

65x

Ošetřovatelství - vymezení oboru, Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu

Práce se týká oboru ošetřovatelství. Skládá se ze dvou částí. První část seznamuje s filozofií ošetřovatelství z historického hlediska. Vysvětluje jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

62x

Soustava nervová

Práce obsahuje informace o struktuře a funkcích nervové soustavy a vlastnostech, úkolech či umístění jejích jednotlivých částí. Poslední část se pak s... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína


44x

Systémové modely ošetřovatelství v klinické praxi a sexuální výchova

Práce zabývající se systémovými modely ošetřovatelství v klinické praxi. Postupně charakterizuje jednotlivé modely. Jedná se o model behaviorálního sy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

42x

Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi a etické aspekty v porodní asistenci

První část práce se zabývá humanistickými modely ošetřovatelství v etické praxi. Nejdříve uvádí definici základních pojmů, poté se věnuje podrobné ana... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

39x

Endometrióza - ošetřovatelský proces

Tato práce popisuje ošetřovatelský proces u klientky, které byla diagnostikována endometrióza. Charakterizuje klinický obraz, patogenezi i terapii. Uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

33x

Mineralogie a petrologie - vypracované otázky ke státní zkoušce

Tato práce se zabývá problematikou mineralogie a petrologie. Obsahuje vypracované otázky týkající se bakalářské státní zkoušky z biologie zaměřené na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní, Geologie

32x

Zdraví a ošetřovatelství, ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání

Tato práce popisuje zdraví, ošetřovatelství a ošetřovatelský proces v péči o hygienu nemocného a oblékání z obecného hlediska. Zabývá se Mnichovskou d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství


29x
1  2  »