Finance (6) Kapitálové trhy (2)
Název Goodness Staženo

Charakteristika a klasifikace finanční rizik, metody a způsoby hodnocení rizik, kvantifikace finančních rizik

Příprava na státní závěrečnou zkoušku z předmětu podnikání zpracovává otázku zaměřenou na finanční rizika a jejich hodnocení a kvantifikaci. Po vymeze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

0x

Ekonomie a investice - otázky ke SZZk

Otázky ke státním závěrečným zkouškám se věnují problematice ekonomie a finančnictví. Jsou zpracovány na základě zápisků z přednášek a také informací ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

5x

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 1/2

Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Uvádí specifikaci m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika


8x

Finanční řízení podniku - otázky ke státní zkoušce 2/2

Otázky ke státní závěrečné zkoušce se zabývají finančním řízením podniku. Jsou souhrnem zápisků z přednášek a informací ze skript. Sledují různé aspek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika


5x

Mezinárodní finanční trhy

Trendy na mezinárodních finančních trzích. Teorie portfolia (magický trojúhelník). Zajištění proti měnovému riziku. Výkonnost mezinárodního portfolia.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Kapitálové trhy

137x

Teorie kapitálu, úroku a zisku

Přehledně strukturovaná otázka ke státním závěrečným zkouškám se zabývá tématy kapitálového trhu, úrokové míry, zisku nebo investičního rozhodování. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Kapitálové trhy, Ekonomie


1x

Veřejné finance - otázky k SZZk

Práce je souborem 21 otázek ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejné finance. Úvodní otázka patří seznámení s daňovou politikou a daňovou strukturo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Ekonomie, Veřejná ekonomika

66x