Cestovní ruch - teorie (1) Ekonomická teorie (7) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (1) Ekonomie (34) Evropská unie (1) Globalizace (1) Hospodářská politika (2) Logistika (1) Management (5) Marketing (2) Monetární politika (1) Podniková ekonomika (10) Řízení lidských zdrojů (1) Spotřebitelské chování (3) Strategický management (1) Světová ekonomika (1) Veřejná ekonomika (24)
Název Goodness Staženo

Světová ekonomika - výpisky k SZZk z ekonomie

Vymezení světové ekonomiky - klasifikace zemí, světová ekonomika a biosociální systém, demografický problém, ekologický problém. Vývoj světové ekonomi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Světová ekonomika

361x

Mikroekonomie - otázky k SZZk

Práce je souborem 15 otázek ke státnicím z mikroekonomie.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

338x

Podniková ekonomie - otázky k SZZk

Práce je otázkami ke státnicím z podnikové ekonomie. Vystihuje podstatu podniku a jeho okolí, všímá si finančního řízení podniku, cenných papírů, zisk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

262x

Marketing - otázky k SZZk

Jedná se o zpracované otázky z marketingu, přičemž v závěru materiálu je i stručný přehled makroekonomie a mikroekonomie, tato čast je však bez přehle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

147x

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z ekonomie (Ing.) pro rok 2009 a 2010

Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu ekonomie. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

126x

Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se podrobně věnuje tématu makroekonomické rovnováhy v otevřené ekonomice. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


93x

Mikroekonomie - výpisky k SZZk

Základní pojmy - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, principy, subjekt, model, pojmy efektivnost a výnosy z rozsahu. Racionální chování spotřebite... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

81x

Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

Otázka ke státním závěrečným zkouškám řeší problematiku hospodářského cyklu a konjunktury.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


77x

Teorie výroby

Podrobná otázka ke státním závěrečným zkouškám přehledně postihuje pojmy, poznatky či principy teorie výroby. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


72x

Finanční obchody - otázky k SZZk

Tato práce zpracovává 22 témat z oboru Finanční obchody. Úvodem k práci je vysvětlení behaviorální teorie a příklady jejího využití v praxi. Dále násl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Veřejná ekonomika

67x
1  2  3  4  5  6  7  8  »