Referáty biologie

Název Goodness Staženo

Čeleď Cactaceae se zaměřením na rod Rebutia

Cílem práce bylo za pomoci pravidelného měření a pravidelné fotografické dokumentace zjistit, jaký soubor podmínek je pro zdárnou kultivaci zástupců r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Obojživelníci ve Štěrbově rybníce

Seminární práce mapuje výskyt obojživelníků v lokalitě Štěrbova rybníka. Nejprve je podán popis dané oblasti zaměřený na vegetaci a přiblížena anatomi... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Vliv činnosti člověka na území Prokopského a Dalejského údolí

Závěrečná seminární práce se zabývá územím Prokopského a Dalejského údolí, a to konkrétně vlivem člověka na přetváření zdejší krajiny, ať už se jedná ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

0x

Zdravotní rizika při trávení dovolené u moře: žahavci - slovensky

Slovensky psaná seminární práce z předmětu Zdravotné riziká v turizme se věnuje zdravotním rizikům, která při trávení dovolené u moře mohou způsobit m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Cestovní ruch - teorie


0x

Biologie dítěte

Práce je zaměřena na biologie dítěte, konkrétně na neurózy. Práce rozebírá vznik neuróz, deprese, nutkavé chování a hysterie. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Stepník moravský

Práce pojednává o pavoukovi stepníku moravském, snaží se shrnout dostupné poznatky
Stepník moravský, rozsah 1 strana... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Lípy - charakteristika 10 druhů

Práce stručně charakterizuje deset druhů líp. Obsahuje informace o jejich výšce, kúře a řapíku, popisuje květy, okvětní lístky i plody. Rovněž se zmiň... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

1x

Jedovaté rostliny v obci Norberčany

Seminární práce pojednává o jedovatých rostlinách na vybrané lokalitě obce Norberčany. Daná oblast je rozdělena do několika stanovišť, přičemž jsou u ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

1x

Charakteristika Opárenského údolí a jeho vegetace

Práce, která přináší komplexní charakteristiku Opárenského údolí se zaměřením na jeho vegetaci, nejprve představuje metodiku mapování území a shrnuje ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie

1x

Hodslavice: krajinná struktura a vymezení typů vegetace

Cílem práce je vymezit na území obce Hodslavice potenciální a aktuální typy vegetace. Naplnění vlastního cíle předchází rozsáhlé seznámení s fyzicko-g... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Geografie

1x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]