Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - lokality

Referáty cestovní ruch - lokality

Název Goodness Staženo

Zhodnocení podmínek cestovního ruchu v kraji Vysočina

Práce nejprve charakterizuje zkoumanou oblast, kraj Vysočina, a cestovní ruch v něm. Poté se věnuje SWOT analýze a subjektům, starajícím se o propagac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

173x

Antické památky v Turecku

Referát seznamuje s několika vybranými antickými pamětihodnostmi v Turecku - Troja, Efesos a Artemidin chrám, Pergamon (oltář Dia a Athény). Na začátk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

22x

Itinerář pětidenního zájezdu Londýn – Stratford – Oxford - Salisbury

Jedná se o zpracovaný itinerář zájezdu, který obsahuje přesné načasování cesty, ale součástí jsou i poměrně podrobné charakteristiky navštívených míst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

160x

Provoz fiktivní cestovní kanceláře

Seminární práce pro předmět Technika provozu cestovní kanceláře seznamuje se službami fiktivní cestovní kanceláře. Autor představuje dvě destinace, ka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

3x

Jižní Anglie: itinerář týdenního zájezdu

Seminární práce z předmětu Ekonomická geografie nejdříve uvádí obecné informace o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Následně formo... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

27x

Česká sestra v arabském světě aneb multikulturní ošetřovatelství dnes

Práce poutavým způsobem předává zkušenosti české zdravotní sestry z pracovního pobytu v Saúdské Arábii. Je výpovědí člověka přesazeného do zcela novéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Medicína, Cestovní ruch - lokality

11x

Lokalizační, selektivní a realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu v oblasti Českého Středohoří

Práce se zabývá předpoklady rozvoje cestovního ruchu v Českém středohoří. Zkoumá toto území z několika hledisek a nabízí konkrétní příklady pro turist... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

70x

Ekonomická geografie služeb a cestovního ruchu v lokalitě Karviná

Práce se zabývá ekonomicko-geografickou analýzou Karviné a jejího okolí. Autor práce se snaží poukázat na skutečnost, že Karviná není jen průmyslovým ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

16x

Aktivní zahraniční cestovní ruch - incoming

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

332x

Prezentace kraje Mělnicko - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

7x
1  2  3  4  5  6  7  8  »