Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - lokality

Referáty cestovní ruch - lokality

Název Goodness Staženo

Aktivní zahraniční cestovní ruch - incoming

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

332x

Analýza možností dalšího rozvoje cestovního ruchu v krajském městě Zlín

Práce podává komplexní zhodnocení možností rozvoje cestovního ruchu ve městě Zlín v podobě podrobné analýzy jeho současného stupně rozvoje. Krátce měs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

4x

Analýza navštívených památek: Uměleckoprůmyslové muzeum, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toulcův dvůr

Práce rozebírá z několika hledisek čtyři pražské památky, jimiž jsou Uměleckoprůmyslové muzeum, pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

1x

Analýza partnerství v marketingovém řízení obce Deštné v Orlických horách

Případová studie podává přehled partnerských aktivit obce Deštné v Orlických horách. Nejprve obec krátce představuje a shrnuje její služby v oblasti r... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - lokality


1x

Analýza turistických aktivit v regionu Karviná - anglicky

Práce analyzuje turistické aktivity v regionu Karviná. Po stručném popisu vybraného regionu zmiňuje jeho památky i sportovní a kulturní aktivity. Podá... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

3x

Antické památky v Turecku

Referát seznamuje s několika vybranými antickými pamětihodnostmi v Turecku - Troja, Efesos a Artemidin chrám, Pergamon (oltář Dia a Athény). Na začátk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

22x

Bláznivé hotely - anglicky

Práce kompilačního charakteru v angličtině představuje nejbláznivější hotely na světě, které jsou zvláštní svou konstrukcí nebo použitým materiálem. J... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce


20x

Bulharsko: moje oblíbená destinace - anglicky

Autorka v práci seznamuje se svou oblíbenou rekreační destinací, Bulharskem. Nejprve popisuje své zkušenosti s návštěvou země a uvádí základní informa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Cestovní ruch - lokality

6x

Cestovní ruch v regionu Beskydsko - Valašsko - esej

Práce pojednává o přednášce renomovaného odborníka na problematiku cestovního ruchu - Gary Esolena, zakladatele agentury New Orleans. Věnuje se proble... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

521x

Charakteristika Euroregionu Praděd – česká část

Text velmi stručně představuje českou část Euroregionu Praděd. Vyjmenovává oblasti spolupráce. Informuje nejen o zakládajících členech a orgánech toho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Cestovní ruch - lokality

78x
1  2  3  4  5  6  7  8  »