Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Hospodářská politika

Referáty hospodářská politika

Název Goodness Staženo

Agrární politika ČR

Práce se zabývá úlohou a stavem současného zemědělství v ČR. Toto odvětví je spjato s celou řadou dotačních programů především z fondů EU, proto jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

41x

Analýza tržních selhání v Saint-Gobain Sekurit

Práce se zabývá analýzou tržních selhání v podobě pozitivních a negativních externalit. V první části jsou externality definovány a stručně charakteri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika

3x

Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Polska

Tématem této seminární práce je analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy. Autor srovnává Českou republiku a P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

49x

Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti inovace (srovnání České republiky a Bulharska)

Seminární práce je srovnáním vývoje a hospodářských a politických souvislostí v oblasti inovace mezi Českou republikou a Bulharskem. První část textu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

55x

Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti srovnání ČR a LT

Jedná se o práci, která se věnuje porovnání hospodářských souvislostí v oblasti zaměstnanosti v ČR a Litvě. Mimo stanovení základních pojmů, předkládá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

83x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy (srovnáni České republiky a Slovenské republiky)

Práce se věnuje analýze ukazatelů a informací, které představují hospodářsko-politické prostředí v České republice a na Slovensku. Analýza byla vyprac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

79x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Velké Británie

Tématem této seminární práce je analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy. Autor srovnává České republiku a Sp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

101x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Cílem práce je porovnat a zhodnotit vývoj a finální stav České republiky a Estonska v oblasti celkové zaměstnanosti a dalších podstatných dílčích obla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

21x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Tato práce se zabývá srovnáním zaměstnanosti dvou států Evropské unie: České republiky a Estonska. První část obsahuje vysvětlení pojmu zaměstnanost, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

31x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Lotyšska

Seminární práce je zaměřena na srovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice a Lotyšsku v posledních 10 letech. Celá práce je rozdělena n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

45x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]