Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Informační systémy

Referáty informační systémy

Název Goodness Staženo

Obnova IT technologií ve fiktivní firmě

Tématem práce je obnova informačních technologií ve fiktivní firmě. Autor nejprve popisuje stav IT technologií, které jsou ve společnosti používané v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Informační systémy

0x

Od specializovaných knihoven k lékařským knihovnám

Práce se zaměřuje na specializované knihovny a lékařské knihovny. U obou uvádí definice, včetně citací ze zákonů, poskytuje příklady konkrétních exist... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Informační systémy, Knihovnictví a informační vědy

0x

Autorizovaná konverze dat a dokumentů

Práce se zabývá autorizovanou konverzí dat a dokumentů. Seminární práce ve třech kapitolách stručně charakterizuje problematiku autorizované konverze,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

0x

Využití systému správy majetku ve strojírenské akciové společnosti

Tento výzkumný projekt se zaměřuje na získání přehledu o skutečné potřebě zavést grafický informační systém určený pro správu a grafickou prezentaci n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

1x

DSL linka a další typy připojení k internetu

Práce se zabývá typy možných připojení k internetu. Popisuje nejen vytáčené připojení z pevní linky, i mobilního telefonu, ale také připojení přes kab... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Informační systémy

1x

Komunikace, spolupráce a vzájemná podpora s pomocí dostupných prostředků informační technologie

Text se nejprve krátce věnuje úloze výpočetních technologií a sdílení informací v současné společnosti. Poté již popisuje tři aplikace pro správu dat,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Software, Informační systémy

1x

Servisně orientovaná architektura: teorie a aplikace

Seminární práce se zabývá problematikou servisně orientované architektury (SOA) jako součásti vývoje ERP (Enterprise Resource Planning) informačních s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

1x

Popis systému SART

Tato práce se stručně věnuje systému SART, který se zabývá systémem automatické rezervace cestování. Charakterizuje a popisuje jeho moduly. Definuje o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

2x

Přístupnost informací na webových stránkách VŠE

Tématem této seminární práce je problematika přístupnosti webových stránek. Autorka hodnotí přístupnost webových stránek Vysoké školy ekonomické v Pra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Informační systémy

2x

Procesní řízení a optimalizace procesů

Cílem semestrální práce z předmětu Podnikové informační systémy je představit činnost firmy TOP Processing, s. r. o., která se zabývá procesním řízení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]