Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ostatní předměty

Referáty ostatní předměty

Název Goodness Staženo

Asistenční psi

Seminární práce zaměřená na problematiku asistenčních psů ve své teoretické části podává přehled asistenčních psů podle typů pomoci a seznamuje s orga... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ostatní předměty


7x

Autoškola: technická příprava vozidla - vypracované otázky

Jedná se o 25 heslovitě vypracovaných otázek k závěrečné zkoušce v autoškole. Otázky popisují technickou přípravu vozidla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


57x

Benedikt z Nursie

Práce pojednává o Benediktovi z Nursie jednoho z nejvýznamnějších postav západního křesťanství. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

0x

BOZP

Práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární prevencí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

197x

Bydlení - esperanto

Práce obsahuje dva stručné odstavce, které se věnují tématu bydlení v jazyce esperanto. Popisují názvy místností, včetně příslušenství, jako sklep, ne... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

84x

Čokoláda

Referát se zabývá tématem Čokoláda. Zabývám se jejím zpracováním, typy a využitím. K této práci se na severu nachází stejnojmenná prezentace.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

31x

Dopis Ježískovi

Jedná se o velmi úsměvný fiktivní dopis Ježíškovi.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Ostatní předměty

298x

Dovolená a prázdniny - esperanto

Tato práce je psána v jazyce esperanto. Obsahuje pár stručných vět na téma dovolená a prázdniny.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

101x

Dr. Jan Hejčl -slavný rodák, o kterém nás neučili

Někdy v době, kdy se autorka naučila číst, padla ji do oka pamětní deska visící na zdi kostela. Stálo tam: „ V Žamberku se narodil prelát Dr. Jan Hejč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

80x

E-learning

Tato práce se zabývá e-learningem. Nejprve jej velmi stručně definuje, poté zmiňuje základní varianty e-learningu. Zamýšlí se nad jeho výhodami a nevý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika, Pedagogika, Ostatní předměty


483x
1  2  3  4  5  6  »