Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Počítačová grafika

Referáty počítačová grafika

Název Goodness Staženo

Grafické formáty

Práce přehledně, na grafických příkladech, charakterizuje základní typy grafických formátů - bitmapy, vektorové formáty a metaformáty. Bitmapovou a ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika

117x

CorelDRAW

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software

62x

Grafika na webu – grafické systémy

Práce nejprve vysvětluje, jakými způsoby lze chápat pojem grafika, a co jím lze v dnešní době označit. Poté popisuje formáty grafických souborů z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Tvorba WWW stránek

55x

Počítačová grafika v podnikatelské praxi

Práce uvádí charakteristiku tří grafických programů: 3D Studio, Corel Draw a Adobe Photoshop. Kromě historie, popisu programového prostředí a seznámen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Počítačová grafika, Software

41x