Referáty světová ekonomika

Název Goodness Staženo

USA a Japonsko - srovnání ekonomik

Seminární práce je jakýmsi překladem zahraničních článků a knih dotýkající se americké a japonské ekonomiky. Nalezneme zde témata jako jsou neúspěch a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

66x

Asijská krize - vývoj, příčiny a opatření

Práce seznamuje se sociální, hospodářskou, ale především finanční krizí, která zasáhla v roce 1997 země Jihovýchodní Asie. Na tuto krizi je zde nahlíž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

32x

Finanční deriváty a jejich využití při minimalizaci rizika při zahraničních platebních operacích

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

158x

Země třetího světa

Seminární práce pojednává o zemích třetího světa. V úvodu se autor zabývá příčinami a historickým vývojem ekonomické diferenciace světa. V další části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geografie

283x

WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU

Autor práce nejprve charakterizuje WTO a uvádí obecné řešení sporů v rámci této organizace. Konkretizuje postup při řešení sporů a vysvětluje jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání, Světová ekonomika

88x

Krize asijské ekonomiky - seminární práce

Seminární práce pojednávající o největší krizi asijské ekonomiky všech dob. Práce se zaměřuje na vznik a průběh krize, přičemž se podorobně zabývá jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

37x

Brazílie - ekonomická a geopolitická situace

V úvodu referátu jsou obecné informace typu obyvatelstvo, měna, přírodní zdroje. V práci je rozebrán vývoj a změny v politické a ekonomické situaci v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

88x

Rozvojové země a mezinárodní organizace

Práce popisuje, co to vlastně "rozvojová země" je, jak se RZ dělí (široké a úzké pojetí, klesifikace dle IMF, WB, OSN atp.), problém LDC (least develo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

176x

Ekonomický vývoj Kanady

Práce se věnuje ekonomickému vývoji Kanady od konce první poloviny 19. století do současnosti. Jednotlivé ekonomické procesy jsou děleny na časové úse... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

39x

Změny v mexické ekonomice v posledních 10 letech

Jedná se o práci, která hodnotí vývoj hospodářského vývoje Mexika v posledních deseti letech. mimo základnícho představení geografických, demografický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

39x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]