Referáty zeměpis

Název Goodness Staženo

Městský obvod Plzeň 2, Slovany

Práce převážně formou map a fotografií seznamuje s městským obvodem Plzeň 2, Slovany. Krátce geograficky přibližuje město Plzeň, jmenuje jeho obvody a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Historie automobilek - prezentace

Powerpointová prezentace nabízí krátký exkurz po historii tří známých automobilek Škoda, Toyota a Alfa Romeo. Představuje v heslech základní data a vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis


0x

Mongolsko

Po uvedení základních údajů o Mongolsku zachycuje práce jeho přírodní poměry a podnebí. Poté informuje o obyvatelstvu, náboženství, hospodářské činnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


0x

Kotliny Slovenska - slovensky

Seminární práce ve slovenštině seznamuje s kotlinami na území Slovenska. Nejprve stručně nastiňuje historii vzniku slovenských kotlin a poté podrobněj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


0x

Lipníky: moje rodná obec - slovensky

Slovensky psaná práce seznamuje s historií a současností slovenské obce Lipníky. Nejprve jsou podány základní informace o obci od její polohy po spole... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Jihomoravský kraj

Práce podrobně představuje jeden z krajů ČR, a to Jihomoravský kraj. Seznámí vás s přírodními podmínkami i se socio-ekonomickou sférou této oblasti, s... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Portugalská republika

Práce se zaměřuje na portugalskou republiku. Popisuje rozlohu, velká města, administrativní členění, orgány státní moci, geografii, cestovní ruch a da... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Skandinávie

Práce obsahuje prezentaci, která postupně popisuje všechny Skandinávské země (tj. Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko) z hlediska jejich politiky, ekonomi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x

Indie

Jedná se seminární práci na téma Indie. Práce pojednává o tom, co je Indie, historii Indie, Buddhovi a náboženství v Indii.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Historie, Čeština, Dějepis, Zeměpis

0x

GEOLOGICKÉ POMĚRY V OKOLÍ BEROUNA

Seminární práce popisuje geologické poměry v Berouně a v jeho okolí. Je zde popsán geologický vývoj oblasti Barrandien, lokality zasahující do oblasti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [34]