Název Goodness Staženo

Heterocykly

Tato práce pojednává o Heteorocyklů... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Chemie

0x

Recentní suroviny a jejich zpracování

Soubor obsahuje přehledně a srozumitelně zpracovanou základní teorii k recentním surovinám a jejich zpracování. Studijní text je vhodný pro studenty S... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

1x

Tepelné zdroje, práce se sklem - LP (1)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma tepelné zdroje a práce se sklem. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

9x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty III. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je třetí částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zaměřuje se na interakci hmoty a záření, a to z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Chemie

10x

Měření hmotnosti a příprava roztoků - LP (2)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma tepelné zdroje a práce se sklem. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

10x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty II. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je druhou částí skript obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Tato část se zaměřuje na strukturu molekul z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

11x

Extrakce - LP(9)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Extrakce. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuje shrnutí nutných ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

12x

Krystalizace a chlazení - LP(6)

Jedná se o laboratorní protokol z Laboratorní techniky na téma Krystalizace a chlazení. Protokol kromě pracovního postupu, pomůcek a závěru obsahuje s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

13x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty I. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce přináší 1. část skript Obecná a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Vystihuje podstatné znaky této vědní disciplíny. Podr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

14x

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty V. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Práce je pátou (a poslední) částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zevrubně pojednává o elektrochemii. Zko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

14x
1  2  3  »