Název Goodness Staženo

Sociální politika a sociální zabezpečení

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

955x

Dějiny práva s státu Evropských zemí a USA

Jedná se o studijní materiál přibližující vývoj práva v historii lidstva od starověku až po 20. století. Zahrnuty jsou nejen historické státní útvary,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Právo

114x

Afrika a Arabský poloostrov - politickohistorické problémy

Tyto skripta v plném znění popisují Afriku a Blízký Východ v kontextu historickém a politickém. Věnují se kolonizaci, dekolonizaci, hranicím, oblastem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

84x

Sociální zabezpečení

Práce obsahuje učební materiál do předmětu sociální politika, téma sociální zabezpečení. Práce obsahuje například oblasti sociálního zabezpečení, soci... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Politologie, Sociální práce

1x

Politologie

Práce popisuje téma politologie. Rozebírá politiku, politologii a další metodologii jako jsou liberalismus, nacionalismus, environmentalismus a další.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

0x

Média a společnost

Práce je zaměřena výpisky z knihy Média a společnost. Práce obsahuje například: proč studovat média, média a jejich postavení ve společnosti, masová m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo, Sociologie, Humanitní - ostatní, Sociální práce

0x