Název Goodness Staženo

Josef Sixta, Václav Mačát: Shrnutí knihy Logistika teorie a praxe

Práce v heslech, se zvýrazněnými klíčovými pasážemi, shrnuje obsah jednotlivých kapitol knihy Logistika teorie a praxe. Každá z kapitol má rozsah cca ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

114x