Dějiny umění (4) Divadlo (4) Film - rozbory a obsahy (1) Hudba vážná (2) Malířství (2) Umělecké - ostatní (3) Umělecké obory - cizojazyčné práce (2)
Název Goodness Staženo

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

555x

Analýza úvodu knihy Umění a kýč od Tomáš Kulky

Práce obsahuje analýzu úvodu knihy Umění a kýč od Tomáše Kulky. Analýza je formou odpovědí na 5 základních otázek.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

139x

Jan Bernard: Co je divadlo

Práce je výpisky z knihy Jana Bernarda Co je divadlo. Lze ji rozdělit do tří oblastí. První část se snaží vymezit a uchopit pojem divadlo, přičemž se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

98x

Recenze: 12 rozhněvaných mužů (USA, 1957)

Recenze se zaměřuje na film 12 rozhněvaných mužů režiséra Sidney Lumeta z roku 1958. Po úvodu formou lehké kritiky se dostává ke stručnému nástinu obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - rozbory a obsahy

90x

Jaroslav Smolka: Periodizace hudebních dějin

Práce je výtahem z knihy Dějiny hudby od Jaroslava Smolky. Rozděluje hudební dějiny podle tří hledisek - kulturně historického, obecně historického a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

46x

Emma

Stručná recenze jednoho z románů Jane Austenové.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

34x

Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Cílem seminární práce je přiblížit dílo Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů Itala Giorgia Vasariho, které je významným pramenem infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

26x

Northanger Abbey

Práce obsahuje stručný obsah románu "Opatství Northanger" od Jane Austenové.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

25x

Jaroslav Kašpar: Soubor statí o novověkém písmu

Jedná se o výpisky ze 6 statí mapujících převážnou problematiku ve výzkumu novověké paleografie. Tyto statě se jmenují Přehled výzkumu novověkého písm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

19x

Who's Afraid of Virginia Woolf

Práce obsahuje krátkou esej, která se zabývá ve stručnosti obsahem absurdního dramatu "Kdo se bojí Virginie Woolfové" amerického dramatika Edwarda Alb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

18x
1  2  »