Dějiny umění (4) Divadlo (4) Film - rozbory a obsahy (1) Hudba vážná (2) Malířství (2) Umělecké - ostatní (3) Umělecké obory - cizojazyčné práce (2)
Název Goodness Staženo

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

509x

Analýza úvodu knihy Umění a kýč od Tomáš Kulky

Práce obsahuje analýzu úvodu knihy Umění a kýč od Tomáše Kulky. Analýza je formou odpovědí na 5 základních otázek.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

136x

Jan Bernard: Co je divadlo

Práce je výpisky z knihy Jana Bernarda Co je divadlo. Lze ji rozdělit do tří oblastí. První část se snaží vymezit a uchopit pojem divadlo, přičemž se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

93x

Recenze: 12 rozhněvaných mužů (USA, 1957)

Recenze se zaměřuje na film 12 rozhněvaných mužů režiséra Sidney Lumeta z roku 1958. Po úvodu formou lehké kritiky se dostává ke stručnému nástinu obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - rozbory a obsahy

78x

Jaroslav Smolka: Periodizace hudebních dějin

Práce je výtahem z knihy Dějiny hudby od Jaroslava Smolky. Rozděluje hudební dějiny podle tří hledisek - kulturně historického, obecně historického a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

46x

Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Cílem seminární práce je přiblížit dílo Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů Itala Giorgia Vasariho, které je významným pramenem infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

25x

Jaroslav Kašpar: Soubor statí o novověkém písmu

Jedná se o výpisky ze 6 statí mapujících převážnou problematiku ve výzkumu novověké paleografie. Tyto statě se jmenují Přehled výzkumu novověkého písm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

18x

Emma

Stručná recenze jednoho z románů Jane Austenové.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

16x

Northanger Abbey

Práce obsahuje stručný obsah románu "Opatství Northanger" od Jane Austenové.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

11x

Susan Sontagová: Proti interpretaci

Text seznamuje s knihou Proti interpretaci od Susan Sontagové. Vypisuje nejdůležitější myšlenky z díla. Zmiňuje především počátky interpretace uměleck... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

9x
1  2  »