Biologie (5) Fyzika (1) Genetika (3) Geografie (5) Geologie (1) Chemie (9) Medicína (31) Ošetřovatelství (1) Přírodní - ostatní (1) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (1) Veterinární medicína (1) Zemědělství (7)
Název Goodness Staženo

Srdce člověka

Práce se podrobně, s pomocí nákresů, zabývá uložením, tvarem, hmotností a stavbou srdce. Věnuje se také činnosti srdce, jejímu řízení, vývoji srdce a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

960x

Politická geografie - tahák

Jedná se o zpracovaný tahák na politickou geografii, který představuje rozdělení států podle formy vlády, nebo státoprávního uspořádání. Vysvětleny js... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

402x

Společenství nezávislých států - tahák

Jedná se o vypracovaný tahák z oblasti mezinárodních vztahů, který se věnuje popisu Společenství nezávislých států Východní Evropy a Střední Asie. V t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Humanitní - ostatní, Geografie

219x

Dýchání

Práce popisuje dýchání u člověka velmi podrobně, ale více méně v podobě výpisků.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

196x

Etika ve zdravotnictví - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky zabývající se etikou ve zdravotnictví. Heslovitou formou a místy souvislým textem definují základní pojmy. Seznamují s v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

146x

Souhrn biologie

Buňka - chemické složení buňky, obecná struktura buňky, prokaryotická buňka, eukaryotická buňka. Rozmnožování buněk - 4 fáze mitózy, chromozóm, buněčn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

109x

Hormonální soustava

Práce nejprve charakterizuje hormony a ukazuje, jakým způsobem se řídí jejich výdej. Poté se věnuje produkci a fungování jednotlivých skupin hormonů -... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

99x

Neurózy - specifické školské poruchy

Text se velmi stručně zabývá neurózami jako specifickými školskými poruchami. Pouze heslovitě vypisuje jejich příčiny a prevenci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie, Medicína

90x

Svalová soustava

Práce charakterizuje typy svalové tkáně, funkce svalové soustavy a způsoby uspořádání a inervace svalů. Zvlášť se věnuje svalovému stahu, svalové rela... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

72x

Vylučovací soustava

Práce definuje základní funkce vylučovací soustavy. Poté velmi podrobně popisuje stavbu ledvin, močovodu, močového měchýře, močové trubice u mužů a že... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

59x
1  2  3  4  5  6  »