Cestovní ruch - teorie (1) Časový management (2) Ekonomická teorie (10) Ekonomické - ostatní (6) Ekonomické cizojazyčné práce (7) Ekonomie (48) Evropská unie (6) Globalizace (5) Hospodářská politika (12) Inovační management (4) Logistika (7) Management (111) Marketing (21) Marketingový mix (5) Marketingový výzkum (1) Monetární politika (5) Obchodní jednání (1) Osobnost managera (7) Podnikatelský záměr (2) Podniková ekonomika (78) Propagace (2) Public relations (2) Regionální ekonomika (14) Řízení lidských zdrojů (32) Služby (2) Spotřebitelské chování (2) Strategický management (4) Světová ekonomika (32) Veřejná ekonomika (13) Výrobek (11)
Název Goodness Staženo

Projektový manažer a jeho vlastnosti

Autor se věnuje osobnosti projektového manažera a jeho vlastnostem. Vyjmenovává základní dovednosti vedoucího projektu, jako je například schopnost ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

2465x

Personální činnosti a jejich členění

Práce se stručně zabývá personálními činnostmi a jejich členěním. Sleduje hodnocení práce a popis pracovních míst, odměňování, i podnikové systémy vzd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

2331x

Mikroekonomie - vzorečky

Jedná se o přehled základních vzorců pro výpočty mikroekonomických ukazatelů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

2295x

Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit

Práce se zabývá rozhodováním, rozhodovacími metodami a pravidly. Popisuje také stimulaci a motivaci zaměstnanců prostřednictvím organizační diagnostik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1813x

Osobnost managera, time management a jeho zásady

Práce popisuje osobnost managera, a jednotlivé zásady time managementu. Po stručné charakteristice výkonného managera se věnuje způsobům rozhodování, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1406x

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Tato práce se věnuje silným a slabým stránkám podniku, jejich hodnocení a využití. Definuje marketéry. Zabývá se SWOT analýzou. Charakterizuje její vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

1325x

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům

Tato práce se zabývá nejužívanějšími metodami vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Charakterizuje jednotlivé styly vedení lidí. Uvádí,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1178x

10 zlatých pravidel a nejdůležitějších zásad managementu

Práce bez jakéhokoliv dalšího rozvedení tématu vyjmenovává deset základních pravidel managementu. Zde naleznete předchozí díl detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

864x

Základní pojmy v řízení – organizování a organizační skupiny

Stručná práce na téma organizování a organizační struktury. Po vysvětlení pojmu organizace následuje část, kde autor definuje obsah organizace. Dále s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

814x

Produktivita práce, pracnost

Text pojednává o produktivitě práce a pracnosti. Termíny jsou v úvodu charakterizovány a autor uvádí způsob, jak vypočítat jejich hodnoty. V další čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

789x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [36]