Andragogika (5) Antropologie (20) Etnologie (1) Filozofie (12) Gastronomie (2) Historie (12) Humanitní - ostatní (4) Humanitní cizojazyčné práce (11) Knihovnictví a informační vědy (2) Komunikace (11) Literatura (16) Nauky o českém jazyce (17) Pedagogika (62) Pedagogika - speciální (33) Politologie (16) Právo (182) Psychologie (83) Religionistika/Náboženství (1) Sociální práce (40) Sociologie (49) Tělesná výchova - teorie (2)
Název Goodness Staženo

Teorie práva

Právo jako pojem, fenomen práva - právní vědomí, systém právní vědy, systém práva (podle metody právní úpravy, podle předmětu právní úpravy, podle úče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

766x

Pedagogika - vypracované otázky

Výchova, její procesuální a formativní stránka - základní pojmy,vztah výchovy a vzdělání, procesuální pojetí výchovy, východiska výchovy. Pedagogika j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

680x

Obchodní právo

Pojem, předmět a systém obchodního práva, systematika obchodního zákoníku - vztah občanského a obchodního práva, obchodně právní pojmy, systém obchodn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

657x

Trestný čin

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

608x

Správní právo - otázky

Obsahuje vypracované zkouškové okruhy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

522x

Dějiny pedagogiky a výchovy

Práce obsahuje podrobně zpracované okruhy ke zkoušce. Nejprve definuje dějiny pedagogicky jako vědní disciplínu a poté se podrobně věnuje vývoji vých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

511x

Ústavní právo a státověda

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

502x

Dědické a občanské právo - tahák

Jedná se o zpracovaný tahák z oblasti občanského práva se zaměřením na právo dědické. Hlavní důraz je kladen jak na vysvětlení pojmů, tak i vztahy mez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

452x

Základy sociologie

Souvislosti vzniku sociologie - August Comte, Karl Marx. Vymezení sociologie - sociologie, předmět, společenské jevy, vztah k jiným vědám. Struktura s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

388x

Komunikace jako systém a součást interakce

Práce je zpracováním jednoho z okruhů spadajících do ekonomické oblasti - komunikace. Jedná se o zpracování základních charakteristik a důležitých inf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

373x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [50]