Elektrotechnika (4) Hardware (4) Informační systémy (11) Informatika (27) Internet (1) Matematika (1) Operační výzkum a analýza (2) Software (6) Statistika (7) Stavebnictví (4) Strojírenství (1) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (1)
Název Goodness Staženo

Řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení podnikové informatiky

Práce se zabývá dvěma hlavními tématy. V první části se autor věnuje řízení vztahů k zákazníkům (CRM), jeho možnostem, funkcionalitě a trhu. Druhá čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

554x

Antivirová ochrana

Hlavním tématem práce je antivirová ochrana počítačů. V úvodu se autor zabývá organizačními opatřeními a prevencí virů. V další části pak postupem odv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software

462x

Vzorce do Statistiky

Práce obsahuje jednotlivé vzorce z předmětu Statistika 1. Vzorce jsou zaměřeny na rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin, směrodatné chyby konfi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

406x

Zabezpečení dat v operačních systémech

Hlavním tématem práce je zabezpečení dat v operačních systémech. V úvodu se autor zabývá aspekty ochrany informačních systémů a dat a jejich základním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

402x

Problémová místa hardware

Práce popisuje problémová místa hardware. Mezi ta patří například server, router nebo komunikační kanál. V další části se věnuje případným hrozbám a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika

281x

Podstata a úrovně měření, statistika

Práce stručně charakterizuje měření. Následně uvádí úrovně měření, a věnuje se tak jednotlivým typům měřicích stupnic - rozebírá měření nominální, ord... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

269x

Vypracovaná témata z matematiky ke zkoušce - výpisky z přednášek

Jedná se o vypracovaný okruh témat ke zkoušce na vysoké škole na obor marketing. Práce obsahuje jak teorii, tak praktické výpočty, tabulky a grafy.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

258x

Vypracované otázky na Podnikové informační systémy

Znění otázek: Vysvětlete pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, informační infrastruktura. Jaké jsou současné výv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

228x

Statistika

Jedná se o vypracování studijního materiálu k statistice a pravděpodobnosti, kde jsou obsaženy všechny důležité oblasti a ty jsou doplněny vzorci a gr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

227x

Operační výzkum - tahák

Jedná se o zpracovaný tahák, který obsahuje stručně vypsané poznámky přednášek z předmětu Operační výzkum.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza

215x
1  2  3  4  5  6  »