Cenová politika (1) Cestovní ruch - teorie (25) Ekonomická teorie (67) Ekonomické - ostatní (30) Ekonomické cizojazyčné práce (7) Ekonomie (109) Evropská unie (77) Globalizace (2) Hospodářská politika (49) Inovační management (2) Logistika (22) Management (182) Marketing (87) Marketingový mix (9) Marketingový výzkum (9) Monetární politika (8) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (5) Podnikatelský záměr (2) Podniková ekonomika (113) Propagace (7) Public relations (2) Regionální ekonomika (42) Řízení lidských zdrojů (46) Služby (5) Spotřebitelské chování (5) Strategický management (28) Světová ekonomika (29) Veřejná ekonomika (95) Výrobek (9)
Název Goodness Staženo

Management: personalistika

Tématem této stručné práce je charakterizovat personalistiku. Autor nás seznamuje se základními činnostmi personalisty. Poté jsou představeny dva způs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

2134x

Marketingové prostředí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1756x

Management: strategie

Práce si klade za cíl vysvětlit pojem strategie v oblasti managementu. Nejdříve je podána stručná definice, poté následují vysvětlení portfoliové anal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1378x

Marketingová strategie a její vytváření

Práce nejprve definuje jednotlivé typy marketingových strategií. Poté se již zabývá postupem jejich vytváření. Uvádí také faktory, které je ovlivňují.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1251x

Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu. Pojem personální management (řízení lidských zdrojů). Základní cíle, ke kterým personáln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1247x

Úvod do strategického managementu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

1182x

Podstata marketingu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1030x

Základy marketingu - výpisky z přednášek

Jedná se o zpracované okruhy ke zkoušce z předmětu Základy marketingu na vysoké škole. Práce se věnuje historii marketingu, jeho podstatě a významu, d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1027x

Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně seznamují s oligopolem. Text uvádí charakteristiku oligopolu. Pomocí grafů znázorňuje nejen oligopol smluvní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

985x

Makroekonomie - vzorečky

Text obsahuje vzorečky, které jsou třeba pro výpočty v oblasti makroekonomie. Uvádí mezní hodnoty, multiplikátory, i vzorečky pro míru inflace a nezam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

913x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [94]