Cenová politika (1) Cestovní ruch - teorie (25) Ekonomická teorie (67) Ekonomické - ostatní (30) Ekonomické cizojazyčné práce (7) Ekonomie (101) Evropská unie (77) Globalizace (2) Hospodářská politika (49) Inovační management (2) Logistika (22) Management (182) Marketing (87) Marketingový mix (9) Marketingový výzkum (9) Monetární politika (8) Obchodní jednání (2) Osobnost managera (5) Podnikatelský záměr (2) Podniková ekonomika (113) Propagace (7) Public relations (2) Regionální ekonomika (42) Řízení lidských zdrojů (46) Služby (5) Spotřebitelské chování (5) Strategický management (28) Světová ekonomika (29) Veřejná ekonomika (95) Výrobek (9)
Název Goodness Staženo

Management: personalistika

Tématem této stručné práce je charakterizovat personalistiku. Autor nás seznamuje se základními činnostmi personalisty. Poté jsou představeny dva způs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

2098x

Marketingové prostředí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1725x

Management: strategie

Práce si klade za cíl vysvětlit pojem strategie v oblasti managementu. Nejdříve je podána stručná definice, poté následují vysvětlení portfoliové anal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1350x

Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu. Pojem personální management (řízení lidských zdrojů). Základní cíle, ke kterým personáln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1242x

Marketingová strategie a její vytváření

Práce nejprve definuje jednotlivé typy marketingových strategií. Poté se již zabývá postupem jejich vytváření. Uvádí také faktory, které je ovlivňují.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1238x

Úvod do strategického managementu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

1167x

Základy marketingu - výpisky z přednášek

Jedná se o zpracované okruhy ke zkoušce z předmětu Základy marketingu na vysoké škole. Práce se věnuje historii marketingu, jeho podstatě a významu, d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1025x

Podstata marketingu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1021x

Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně seznamují s oligopolem. Text uvádí charakteristiku oligopolu. Pomocí grafů znázorňuje nejen oligopol smluvní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

974x

Evropská integrační seskupení

Práce stručně seznamuje s hospodářskou politikou. Zabývá se jednotlivými tendencemi k ekonomické integraci, se zvláštním zřetelem na jednotlivé událos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

882x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [93]