Název Goodness Staženo

Financování zdravotnictví - přednášky

Jedná se o přepis přednášek na téma financování zdravotnictví. Jsou zde zanamenány hlavní prncipy fungování zdravotnictví v České republice, zmiňující... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

648x

Operace na devizovém trhu

Práce pojednává o operacích na devizovém trhu. Věnuje se členění trhu, devizovým pozicím, dále člení devizové operace z hlediska času - v této souvisl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

98x

Finanční řízení

Financování podníku - vlastní zdroje, cizí zdroje - dluhopisy, kurz obligace, krátkodobé cizí zdroje, charakteristika a členění úvěrů, žádost o poskyt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

84x

Metody hodnocení efektivnosti investic

Text heslovitě představuje metody hodnocení efektivnosti investic. Nejdříve definuje investice, poté charakterizuje statické a dynamické metody hodnoc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

45x

Základy financí - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Základy financí. Nalezneme zde definice k jednotlivým pojmům i vysvětlené základní finanční teorie. <... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

11x

Základy finanční gramotnosti - úvodní přednáška, peníze

První přednáška z předmětu Základy finanční gramotnosti. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá úvodními informacemi a penězi.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x

Základy finanční gramotnosti - tvorba ceny, DPH, spotřební daň

Druhá přednáška z předmětu Základy finanční gramotnosti. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá tvorbou cen, DPH, spotřební daní.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x

Základy finanční gramotnosti - hospodaření domácnosti

Třetí přednáška z předmětu Základy finanční gramotnosti. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá hospodařením domácnosti.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x

Základy finanční gramotnosti - sociální tématika

Čtvrtá přednáška z předmětu Základy finanční gramotnosti. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá sociální tématikou a politikou.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x

Základy finanční gramotnosti - úrokování

Pátá přednáška z předmětu Základy finanční gramotnosti. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá úročením a úroky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x
1  2  »