Název Goodness Staženo

Internet a ICT v cestovním ruchu - výpisky z přednášky

Práce obsahuje stručné výpisky z přednášky zabývající se využitím internetu a ICT v cestovním ruchu. Formou hesel a odrážek uvádí informace a služby z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Cestovní ruch - teorie

51x

Internet jako zdroj informací pro cestovní ruch - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek řeší možnosti získávání informací o cestovním ruchu na internetu. Nejdříve stručně, heslovitou formou, uvádí druhy a rozsah inform... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Cestovní ruch - teorie

26x

Informační a počítačové sítě

Práce podává základní informace o výpočetních modelech, Internetu a jeho možnostech, tedy vyhledávání, posílání dat pomocí FTP serverů, způsobech zjiš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet

25x

Služby internetu a WWW

Práce rozebírá služby internetu a WWW. Věnuje se přenosu dat ve WAN, referenčnímu modelu OSI a internetu. Předkládá poznatky o IP adresaci, podsítích ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet

16x

Počítačové sítě

Práce stručně osvětluje základní principy internetu a funkci věcí s ním spojených. Heslovitou formou seznamuje se spojovými a paketovými sítěmi, hlavn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet


4x

Databázové systémy - přednášky

Práce stručně představuje jednotlivé typy ORACLE produktů. Zabývá se prácí s daty, tvořením a prací s relačními tabulkami, vnořenými tabulkami, bezpeč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Software

3x