Biochemie a biofyzika (2) Biologie (31) Ekologie (13) Fyzika (3) Genetika (2) Geografie (17) Geologie (7) Chemie (17) Medicína (60) Meteorologie (3) Mikrobiologie (9) Ošetřovatelství (5) Přírodní - ostatní (9) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (5) Veterinární medicína (1) Vodní hospodářství (3) Zemědělství (22)
Název Goodness Staženo

Nestabilní angina pectoris

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

4543x

Infarkt myokardu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

620x

Antikolagulancia,antiagregancia

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

540x

Základní orientace na lidském těle

V práci jsou heslovitě vyjmenovány základní pojmy pro orientaci na lidském těle. Hlavní termíny jsou uvedeny v češtině i v latině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

524x

Cvičení z biologický základů chovu hospodářských zvířat

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

284x

Anatomie dle Čiháka - buňka a tkáně

Tato práce obsahuje zápisky z první kapitoly knihy Anatomie od prof.J.Čiháka. Jedná se o část o buňce a tkáních. Výpisky charakterizují buňky, srovnáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

266x

Fyziologický porod

Práce je ze semináře Gynekologie a porodnictví a zabývá se podrobně fyziologickým porodem. Přibližuje jednotlivé druhy porodů. Popisuje samotný porod.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

226x

Teorie v ošetřovatelství

Práce se věnuje popisu jednotlivých koncepcí ošetřovatelství, tedy péči o pacienty podle toho, jak se vyvíjeli a jak jsou prezentovány svými průkopník... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

207x

Mechanické vlastnosti materiálů

Tento text ve stručnosti představuje jednotlivé mechanické vlastnosti materiálů. Popisuje nejen pevnost tahu, tržné zatížení, tržnou délku a tažnost, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

197x

Druhy půd - seznam

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

170x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]