Andragogika (8) Antropologie (5) Archeologie (2) Demografie (5) Etnologie (19) Filozofie (47) Gastronomie (7) Historie (86) Humanitní - ostatní (16) Humanitní cizojazyčné práce (7) Knihovnictví a informační vědy (7) Komunikace (22) Literatura (35) Nauky o českém jazyce (21) Pedagogika (89) Pedagogika - speciální (26) Politologie (51) Právo (252) Psychologie (178) Religionistika/Náboženství (19) Sociální práce (41) Sociologie (108) Tělesná výchova - teorie (8) Žurnalistika a mediální vědy (4)
Název Goodness Staženo

Psychologie osobnosti, determinace

Práce formou výpisků definuje psychologii osobnosti, její předmět a pojem determinace. Poté popisuje strukturu osobnosti, tj. schopnosti, charakter, t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

5284x

Ontogenetický vývoj (ontogeneze) lidské psychiky

Tato práce se zabývá ontogenetickým vývojem lidské psychiky. V heslech shrnuje vývoj člověka od početí přes důležité mezníky až po stárnutí a smrt. De... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1708x

Správní právo

Vymezení pojmů - veřejná správa, soukromá správa (funkční pojetí veřejné správy, organizační pojetí veřejné správy, členění veřejné správy - funkce ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1305x

Immanuel Kant - principy transcendentální filozofie

Práce podává jen velmi stručné informace o Immanuelu Kantovi. Poté se věnuje definicím, a vymezení jednotlivých oblastí jeho učení, tj. transcendentál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1243x

Metody výuky

Metody výuky - kriteria didaktické účinnosti, klasifikace metod výuky (dle Lernera) - informačně receptivní metoda, metoda problémového výkladu, heur... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

937x

Média a mediální strategie - přednášky

Velmi obsáhlý soubor přednášek, týkajících se všeho okolo plánování mediálních strategií, komunikace v marketingu, médií apod.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

919x

Média

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

859x

Dotazník - teorie

Charakteristika dotazníku. Dělení - vstupní část, druhá část, konec. Jak tvořit otázky. Typy otázek - uzavřené, otevřené, polozavřené, příklady, škálo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

740x

Sociologie výchovy - Rodina - přednáška

Jedná se o zápisky z přednášky z předmětu Sociologie výchovy. Přednáška pojednává o rodině ze sociologického hlediska a obsahuje její charakteristiku,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

655x

Sociální politika

Základní charakteristika sociální politiky - vymezení pojmu, sociální politika jako vědecká disciplína, sociální politika jako praktická aktivita, kva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

631x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [94]