Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je shrnutím poznatků knihy kolektivu autorů Práce a péče, která nese podtitul Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Nejdříve jsou představeni autoři knihy, poté jsou rozebrány jednotlivé kapitoly knihy. V první kapitole autor podtrhuje pokusy o zavedení rovnosti mezi ženami a muži v péči o rodinu a děti. Druhá kapitola pojednává o výši rodičovského příspěvku v roce 2007. Třetí kapitola poukazuje na pokles množství institucionálních zařízení pro předškolní děti. Následující kapitoly řeší pokles porodnosti nebo skloubení pracovního a rodinného života, kdy porovnává stav ČR s ostatními evropskými zeměmi. Autorka v poslední kapitole rozvádí evropský a český přístup k rodinné politice.

Obsah

1.
Autoři knihy
2.
Rovnost začíná v rodině
3.
Rodičovský příspěvek v roce 2007
3.1
Historie rodičovského příspěvku
3.2
Nová podoba rodičovského příspěvku
3.2.1
Kdo je reformou zvýhodněn
3.2.2
Možnost volby v případě žadatele-otce
3.2.3
Jaké problémy reforma neřeší či generuje?
4.
Péče o předškolní děti
4.1
Statistické údaje
4.2
Politika a praxe raného rodičovství
4.3
Porodnost
5.
Rodičovská je pro oba rodiče
5.1
Historie
5.2
Dovolená není dovolená
5.3
Kdy je člověk rodičem?
6.
Problém se zaměstnaností matek
6.1
Odkládání rodičovství
6.2
Porovnání žen a žen matek na trhu práce
6.3
Kdo se bojí zaměstnané matky?
7.
Péče o děti ve vybraných evropských zemích
7.1
Srovnání ekonomických a demografických ukazatelů
7.2
Institucionální péče
8.
Právo na otce: rodičovská dovolená ve Švédsku
9.
Evropská versus česká politika péče

Úryvek

"Kam směřuje česká společnost v oblasti denní péče o předškolní děti?
V této kapitole, která je dělena do několika částí, je analyzován trend vývoje institucionální denní péče o předškolní děti v české společnosti. Úvodem shrnuje, že počet těchto zařízení od 90. let 20. století značně poklesl.
Předkládá mimo jiných především otázku, kdo pečuje o předškolní děti?
Péče o předškolní děti ve statistických datech (str. 52.) Popisuje vývoj situace od zmíněné doby dle statistických dat. Za zmínku stojí rozdíl 80. let a dnešní doby, kdy je možné umístění těchto dětí do jeslí pouze v hodnotě 3 %. Kapitola dále popisuje statistický přehled o jeslích a mateřských školách, do čí kompetence spadají, zda jsou soukromé, veřejné popř. církevní, jaké jsou náklady rodin, které umístí dítě do těchto institucí a jaký je jejich vývoj v počtech. Za zdůraznění stojí, že díky mírnému zápustu porodnosti v 90. letech a snížení počtu školek je mezi lety 2000 a 2006 počet nepřijatých dětí pětinásobný. Na základě této skutečnosti dochází k tomu, že ženy se v některých případech, kdy nemohou umístit své dítě do školky, nevrací do zaměstnaní. Na trhu práce také chybí např. formy práce na zkrácený úvazek.
Politika a praxe raného rodičovství (str. 56.) Veškerý tento vývoj provází zvyšování nezaměstnanosti. V současné době je v české společnosti upřednostňován model mateřské celodenní péče oproti kombinování s výdělečnou činností a péčí.
Třírychlostní start bez podvozku (str. 61.) Dále kniha uvádí, již zmíněný třírychlostní způsob vyplácení rodičovské se zdůrazněním absence institucí pro umístění dítěte od 2 let věku.
Instituce péče o předškolní děti a porodnost (str. 65.) ČR se v 90. letech zařadila mezi země s nejmenší úhrnnou porodností v Evropě. Toto je způsobeno (otevření trhu ženám „pokud nejsou matkami“ studiem a tím odkladem rodičovství,…)
Potřebuje ČR koncepci podpory zařízení péče o děti? (str. 68.) Autorka zde uvádí argumenty nutné koncepce podpory zařízení péče o děti: existenci rostoucí poptávky, institucionální argument, nových příležitostí a ekonomický argument a argument závazku a populační argument.
Závěrem autorka shrnuje, že je nezbytné, aby byla posílena kapacita institucí s péčí o předškolní děti z veřejných zdrojů.
Rodičovská (je) pro oba rodiče!
Kapitola je složena z několika částí. Zabývá se zrovnoprávněním žen a mužů v soukromí i veřejné sféře.
Trocha historie (str. 72.) V této části uvádí historii institutu rodičovské – poprvé zaveden v 1974 ve Švédsku, v ČR 2001. V době socialismu byl váhavý přístup v oblasti péče otce o malé dítě, změna přišla až po roce 1984, ale i přesto byl muž pečující o malé dítě chápan jako anomálie. Ke změně došlo až v roce 1990, ovšem bez nároku na rodičovský příspěvek. Od roku 2001 měl i muž-otec nárok na rodičovský příspěvek.
Kdy je rodičovská rodičovskou? Anebo právo versus realita (str. 74.) Tato kapitola předkládá díky grafům přehledy a poměry rodičů na rodičovské v jednotlivých letech.
Když „dovolená“ není dovolená (str. 76.) Zde se autorka zabývá slovním pojetím dovolená ve vztahu péče o dítě. Zda je skutečně vhodným termínem používat výraz mateřská nebo rodičovská dovolená."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací. Práce je vytvořena dle knihy Křížková, Alena a kol.: Práce a péče, proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse