Název Goodness Staženo

Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj

Práce obsahuje výtah z knihy Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. Na úvod vymezuje pojmy spjaté s organizovanou občanskou společností, uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

5x

Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Seminární práce je shrnutím poznatků knihy kolektivu autorů Práce a péče, která nese podtitul Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

4x

Etika ve veřejné politice, modely veřejné politiky

Práce se nejprve zabývá souvislostmi mezi veřejnou politikou a etikou a morálkou a poté popisuje několik specifických modelů veřejných politik odvozen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

3x

Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)

Podrobná a přehledná práce seznamuje s vybranými veřejnými politikami EU, které mají komunitární charakter. To znamená, že o kompetence v těchto oblas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika


0x