Název Goodness Staženo

Evropské právo

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

64x

Právo EU - skripta

Jedná se o výpisky ze skript "Zdeněk Týč – Právo EU pro ekonomy (2003)", které se věnují jednotnému vnitřnímu trhu, popisu jeho specifik, pravidel a z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

22x

Alena Křížková a kol.: Práce a péče aneb proměny rodičovského příspěvku v České republice - výtah z knihy

Seminární práce je shrnutím poznatků knihy kolektivu autorů Práce a péče, která nese podtitul Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

4x

Vybrané politiky v působnosti EU i členských států (komunitární politiky)

Podrobná a přehledná práce seznamuje s vybranými veřejnými politikami EU, které mají komunitární charakter. To znamená, že o kompetence v těchto oblas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika


0x