Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Amnestie 1960

Amnestie 1960

Kategorie: Historie, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce zkoumá amnestii v roce 1960, její příčiny a dopady na tehdejší společnost v Československu.

Obsah

1.
Amnestie 1960

Úryvek

" Od roku 1948 uplynulo dvanáct let a již pevně ukotvený režim si mohl dovolit některé své odpůrce propustit na svobodu. Ministr spravedlnosti Václav Škoda, generální prokurátor Jiří Bartuška a ministr spravedlnosti Rudolf Barák vypracovali návrh amnestie, který předložili 7. ledna 1960. Dle návrhu se amnestie měla týkat osob, které se dopustily protistátních trestných činů, trestných činů malé kriminální závažnosti, správních přestupků a kázeňských přestupků v ozbrojených silách. Návrh amnestie byl o pět dní později schválen a doplněn s tím, že se amnestie bude vztahovat také na uložené a nevykonané tresty v ozbrojených silách, spáchané přede dnem vyhlášení amnestie. V následujících dnech bylo také rozhodnuto o tom, že se amnestie nebude udělovat na základě žádostí o omilostnění, neboť hrozilo, že někteří vězni žádost odmítnou podat, což by v zásadě podkopávalo politickou účelnost amnestie jako symbolu vítězství socialismu v ČSR. Režim se také rozhodl propustit všechny vězně, kteří byli před rokem 1945 členy KSČ, ať již byli odsouzeni za cokoli. Ve třetím bodu návrhu amnestie se uvádí, že by měly být propuštěny také osoby, které se nedopustily přímé špionáže, teroristických akcí, sabotáže, zvláště nebezpečné formy velezrady či vojenské zrady. Současně se však navrhovalo, aby nebyli propuštěni ti, kteří před odsouzením zastávali významné politické a hospodářské funkce. U osob propuštěných z výkonu trestu byla pak stanovena podmínka, totiž že se nesmí do pěti či deseti let dopustit úmyslného trestného činu. Termín amnestie byl pak stanoven na 9. květen. Toto datum mělo svůj důvod, neboť vězni se měli vracet do svých domovů mezi 10. a 12. květnem, tedy po oslavách osvobození, což umožňovalo nad nimi lépe zajistit kontrolu po návratu do bydliště. Dne 12. dubna 1960 byl návrh amnestie ještě doplněn. Jednalo se o trest opuštění republiky, amnestie se tedy měla vztahovat jak na osoby, které byly v této souvislosti ve výkonu trestu, tak na osoby, které ještě nebyly souzeny. V takovém případě bylo nařízeno zastavit trestní stíhání. Na amnestii byli předem připravováni také náčelníci věznic. Ti museli hlásit, na kolik odsouzených se amnestie vztahuje, dále počet osob, které zůstanou dále ve výkonu trestu a počet sporných případů. Tyto údaje měla obdržet správa nápravních zařízení nejpozději do 9. Března 1960. Následovaly přípravné práce, jejichž náplní bylo mimo jiné rozmístění pracovních sil z řad odsouzených po amnestii, přičemž byly stanoveny jejich počty pro různá hospodářská odvětví. Do 2. března 1960 se musely ustavit komise, jež se měly amnestií zabývat, již o den později se měly sejít a ihned začít pracovat. Komise na základě podkladů (rozsudků, výpisů z trestních rejstříků) pak všechny případy přezkoumaly a rozhodly, zda se amnestie na odsouzeného vztahuje.
Konečná verze amnestie se skládala ze tří částí s celkem sedmi články. V prvním článku se uvádí, že se promíjí tresty nebo jejich zbytky osobám, které se dopustily trestných činů proti republice pod podmínkou, že se do deseti let nedopustí úmyslného trestného činu. Stejně tak bylo rozhodnuto v případech osob, které byly odsouzeny za nedovolené opuštění republiky pod vlivem ,,nepřátelské propagandy“ nebo ještě na verdikt čekaly. Všem těmto amnestovaným měl být také prominut vedlejší trest ztráty čestných práv občanských a dosud nezaplacené peněžité tresty. Amnestie se však ve svém konečném znění nevztahovala na odsouzené za ,,zločiny“ uvedené v článku II. Jednalo se o přímé agenty imperialistických rozvědek, teroristy, sabotéry, záškodníky a organizátory nebezpečných protistátních skupin, dále osoby odsouzené pro trestné činy vojenské zrady nebo jiné protistátní činy, jestliže jejich čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt a osoby odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich čin měl za následek smrt. Druhá část amnestie obsahuje 3 články. V prvním článku jsou pak uvedeny případy, na které se amnestie vztahuje. Uvádí se zde mimo jiné tresty peněžité, popřípadě náhradní tresty za ně, tresty podmíněné či tresty odnětí svobody. Následující článek pak konkretizuje, na které trestné činy se amnestie nevztahuje. Jedná se o civilní zločiny, nicméně patří sem také spekulace či rozkrádání a úmyslné poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Dále se amnestie také nevztahovala na osoby vícekrát trestané pro úmyslné trestné činy. Ve třetí části, VI. článku je uvedeno, že se amnestie podle předchozích dvou částí také nevztahuje na osoby, které ,, ve výkonu trestu hrubým způsobem soustavně narušují úsilí směřující ke splnění účelu trestu.“ V závěrečném VII. článku pak prezident Novotný ukládá ministru spravedlnosti, aby mu na základě přezkoumání předložil k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestů osobám, na které se amnestie v jiných bodech nevztahuje, jde- li o mladistvé do 18 let, těhotné ženy, muže nad 60 let, ženy nad 55 let nebo o osoby trpící nevyléčitelnou těžkou chorobou. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse