Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Analýza corporate identity ve společnosti Exploranium CZ

Analýza corporate identity ve společnosti Exploranium CZ

Kategorie: Propagace

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Bakalářská práce je zaměřena na budování corporate identity v konkrétní firmě, a to společnosti Exploranium CZ, která vyvíjí, produkuje a distribuuje systémy pro detekci radiace. Po prostudování literatury je analyzováno image dané společnosti, její podniková kultura či firemní komunikace. Následně jsou představeny návrhy změn v corporate identity společnosti, jež byly průběžně konzultovány s jejím zástupcem společnosti a realizovány.

Obsah

1
Úvod
2
Cíl a metodika práce
3
Literární přehled
3.1
Corporate identity jako součást marketingu
3.2
Corporate identity
3.3
Poslání a filozofie organizace
3.4
Corporate design
3.4.1
Značka
3.4.2
Rastr
3.4.3
Písmo a typografie
3.4.4
Barva
3.4.5
Design a architektura
3.4.6
Design manuál
3.5
Corporate communications
3.6
Corporate culture
3.6.1
Rituály ve styku se zaměstnanci
3.6.2
Nařízení a zvyklosti v oblékání zaměstnanců
3.6.3
Jednotné ztvárnění podnikových budov a prostor
3.6.4
Rituály ve styku se zákazníky
3.7
Produkt organizace
3.8
Corporate image
4
Analýza corporate identity ve společnosti Exploranium CZ
4.1
Analýza současného stavu ve firmě Exploranium CZ, s. r. o.
4.1.1
Poslání organizace
4.1.2
Corporate design
4.1.3
Corporate communications
4.1.4
Corporate culture
4.1.5
Produkt organizace
4.2
SWOT analýza z hlediska corporate identity
4.2.1
Analýza vnitřního prostředí
4.2.2
Analýza vnějšího prostředí
4
3 Stanovení směru procesu zavádění corporate identity
4.4
Diskuse a návrhy změn ve vybraných složkách corporate identity
4.4.1
Poslání firmy
4.4.2
Corporate communications
4.4.3
Corporate culture
4.4.4
Corporate design
5
Závěr

Úryvek

"3 Literární přehled


3. 1 Corporate identity jako součást marketingu

Podle Kotlera [7] můžeme marketing chápat jako „…sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními.“ Z tohoto pojetí vychází Foret [5], který říká, že: „…jako aplikovaný vědní obor je marketing součástí managementu a zahrnuje širokou škálu těch činností, které jsou zaměřeny na vytváření podmínek pro realizaci směny. Směnou se rozumí forma lidské činnosti, jejíž pomocí lze požadovaný produkt získat za určitou protihodnotu.“ Pojetí dle Americké marketingové asociace zase říká, že „… marketing (management) je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojí cíle jednotlivců a organizací.“ [7] Další pojetí dle Danihelkové [1] zní: „Marketing chápeme jako způsob myšlení tržně orientované firmy s cílem uspokojit potřeby zákazníka.“

Marketing je tedy i souhrn činností a nástrojů pro zpracování trhu tak, aby potřeby zákazníka byly v centru zájmu podniku. Marketingová činnost podniku musí zabezpečit lepší a levnější způsob uspokojování potřeb než konkurenční nabídky. Dle Danihelkové [2] marketing zahrnuje:

výzkum trhu, analýzu trhu jako celku, analýzu zákazníka, analýzu konkurence,
analýzu vlastního podniku, stanovení marketingových cílů, přijetí marketingové filozofie, zpracování marketingové strategie a plánu, volbu taktiky a nasazení nástrojů marketingového mixu, prodej, hodnocení úspěšnosti marketingového řízení.

Součástí volby a nasazení nástrojů marketingového mixu (product, price, place, promotion) je komunikační politika firmy, která se úzce prolíná právě s corporate identity. Z jednoho pohledu je komunikační politika součástí corporate identity, z jiného je tomu zase naopak, všichni autoři se ale shodují na propojenosti obou oblastí.

3. 2 Corporate identity

V realitě života podniků a organizací získávají sociálně komunikační aktivity stále větší podporu. Propagace a public relations, tyto dvě základní komunikační formy s veřejností se podle Svobody [12] stávají nezbytnou součástí i podmínkou existence zmíněných subjektů. Publikace a public relations samy o sobě však většinou reflektují na krátkodobé či maximálně střednědobé úkoly organizace, zatímco ty pociťují stále naléhavější potřebu zajistit si budoucnost v dlouhodobějším časovém horizontu. Vedlejší okolnosti vývoje společnosti, globalizace, trvale se měnící hospodářské, ekologické a další podmínky nutně vedou organizace ke koncipování vlastní dlouhodobější filozofie, resp. k vizi, která nabízí trvalejší jistoty. Takovou představu je možné realizovat promyšleným, účinným a jednotným vystupováním a chováním organizace na veřejnosti. Corporate identity dokáže požadavky dlouhodobé politiky organizací respektovat a nabízí nástroje k jejich řešení. Jak dále uvidíme, corporate identity je prostředkem k dosažení žádoucího image organizace."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse