Název Goodness Staženo

Marketingová komunikace společnosti TEKON CZ, s. r. o. - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současné využívání nástrojů marketingové komunikace ve společnosti TEKON CZ, s. r. o., zabýva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Marketing, Marketingový mix, Propagace

36x

Kulturní centrum Semilasso a jeho propagace - bakalářská práce

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení propagace brněnského kulturního centra KC Semilasso. Autor nejprve srovnává marketing v oblasti kulturního ce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

8x

Analýza corporate identity ve společnosti Exploranium CZ

Bakalářská práce je zaměřena na budování corporate identity v konkrétní firmě, a to společnosti Exploranium CZ, která vyvíjí, produkuje a distribuuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

4x

Analýza propagačních příležitostí na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady Luhačovice - bakalářská práce anglicky

Cílem práce je zhodnotit možnosti propagačních příležitostní na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady – Luhačovice. První část se věnuje teoretickým ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

2x