Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Analýza efektu a řídících procesů v podnikatelských subjektech - přednášky

Analýza efektu a řídících procesů v podnikatelských subjektech - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Soubor dvanácti přednášek se zaměřuje na oblast analýzy efektu a řídících procesů v podnikatelských subjektech. Veškeré učivo je doplněno množstvím řešených příkladů, které usnadňují pochopení probírané látky. Kompletní seznam zpracovaných témat je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Doporučená literatura
2.
Hodnotový řetězec
2.1.
Z hlediska vymezených procesů
2.2.
Tržní potřeby zákazníků a jejich uspořádání
2.3.
Mapka vazeb změn při nákupu technologie
2.4.
Informační toky v organizaci
2.4.1.
Vyhodnocování odchylek
2.5.
Systém řízení podle odchylek
3.
Zjišťování odchylek (tržby, mzdy)
3.1.
Ukazatele ve finanční oblasti
3.2.
Zákaznická oblast (perspektiva trhu)
3.2.1.
Hybné síly
3.2.2.
Výsledkové ukazatele (výstupy)
3.3.
Oblast interních procesů
3.3.1.
Ukazatelé
3.4.
Zaměstnanecká oblast
3.4.1.
Hybné síly
3.4.2.
Výsledkové ukazatele (výstupy)
3.5.
Analýzy ve vazbách
3.5.1.
Ukazatelé
3.5.2.
Změna hodnoty ukazatele syntetického
3.5.3.
Hybné síly
3.5.4.
Rentabilita celkových aktiv
3.5.5.
Analýza podílu – metoda logaritmu indexu
3.6.
Rentabilita aktiv, rentabilita tržeb
3.7.
Vliv finanční páky
3.8.
Vliv ziskovosti tržeb
3.9.
Vliv jednotlivých faktorů na hospodářský výsledek
4.
Kritické využití výrobní kapacity
4.1.
Provozní páka
4.2.
Variabilní a fixní náklady
5.
Indexy
5.1.
Absolutní změny
5.2.
Analýza změn výše nákladů
5.3.
Hodnocení absolutních změn nákladu v rámci indexů
6.
Analýza citlivosti vazeb
6.1.
Postup výpočtu
6.2.
Analýza na bázi zjišťování bezpečnostní mezery citlivosti
6.2.1.
Citlivost poptávky po produkci
6.3.
Analyticko - deskriptivní přístup s vazbou na investiční činnost
6.4.
Analýza řízení v podniku
7.
Modelování řídicího působení
7.1.
Struktura rozhodovacích procesů
7.2.
Problémová analýza
7.3.
Problém a stanovení rozhodnutí
7.4.
Časový rozklad rozhodovacího procesu
8.
Rozhodovací analýza
9.
Rozhodování za rizika
9.1.
Aplikace pravděpodobnostního stromu
10.
Rozhodování za nejistoty
11.
Rozhodovací kritéria
11.1.
Mini max
11.1.1.
Laplaceovo kritérium
11.1.2.
Hurwitzovo pravidlo (kritérium)
11.1.3.
Sawangenovo kritérium
12.
Lidský potenciál
12.1.
Koeficient využití pracovního času
13.
Analýza mezd
13.1.
Mzda
13.2.
Základní mzda, tarifní
13.3.
Třídění prací
13.4.
Kvalifikační třída
13.5.
Tarifní soustavu tvoří
13.6.
Tarifní koeficienty
13.7.
Mzdové náklady

Úryvek

"PROJEKČNÍ ČAS
• musím nasimulovat řešení již od nákupu, přes transformace až na konečný výstup
• souvisí s hodnotovým řetězcem
• musím provádět různé analýzy (SWOT, PESTLE)
• musí vycházet ze strategie
• čím přesnější projekt je (včetně rizik), tím přesnější je konečný výsledek
PRODUKČNÍ ČÁST = musíme provést produkční analýzu (viz ekonomický systém – dělali jsme to jako kalkulace). Není pravdou, že všechno je zaměřeno pouze na finanční analýzy. Nejhorší situace pro řízení je taková, kdy existují zkreslené informace.

Závěr: existuje celý komplex různých analýz (ve cvičení budeme dělat pouze finanční analýzy). Pokud dojde ke změně nějaké hodnoty ve finanční analýze, musím hledat příčiny ve vnitřních procesech

INFORMAČNÍ TOKY V ORGANIZACI
Toky informaci


[schéma]


• informace mohou být propojeny např. paralelně, zpětnovazebně
• každý informační prvek má nějaký vstup a výstup
o manažer: - přijímá různé množství vstupů
- neodpovědná osoba může způsobit množství odchylek
• prvky informačního systému: - technické (IT technologie)
- lidský prvek
• právě proto provádíme analýzu řídících systému (viz hodnotový řetězec)
Může dojít k tomu, že odchylky jsou příliš velké a jako manažer nejsem dále schopen podnik udržet při životě (viz Hodnotový řetězec) => porovnávám plány se skutečnými situacemi
!!! Pořád mluví o BALANCED SCORECARD !!!!

VYHODNOCOVÁNÍ ODCHYLEK
Příklad: Podnik plánoval vyrobit a prodat 80 výrobků označených H při prodejní ceně 40Kč/ks. Výrobu lze charakterizovat z hlediska nákladové spotřeby nákladovou funkcí ve tvaru CH (Q) = 800 + 25Q. Celková výrobní kapacita je 100ks. V rámci variabilních nákladů je projektově uvažována spotřeba materiálu v rozsahu 5 nákladových jednotek po 2Kč/ks výrobků. Zbytek variabilních nákladů tvoří mzdové náklady. Ve skutečnosti je vyrobeno a prodáno 64 ks, přičemž skutečné celkové náklady jsou 2 600Kč a skutečné tržby 2 688Kč.
Zjištění odchylek ve vazbě plán x skutečnost:


[tabulka]"

Poznámka

Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, předmět Analýza efektu a řídících procesů v podnikatelských subjektech, přednášející prof. Ing. Šnapka Petr, DrSc..
Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje množství grafů, schémat, vzorců a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21841
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse