Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Analýza propagačních příležitostí na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady Luhačovice - bakalářská práce anglicky

Analýza propagačních příležitostí na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady Luhačovice - bakalářská práce anglicky

Kategorie: Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Cílem práce je zhodnotit možnosti propagačních příležitostní na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady – Luhačovice. První část se věnuje teoretickým a metodologickým východiskům marketingových komunikací, charakterizuje veletrhy a výstavy, přičemž se zaměřuje na jejich historii a vývoj. Praktická část nejprve obecně hodnotí význam propagace na veletrzích v rámci komunikačního mixu firmy, poté analyzuje propagační příležitosti a spokojenost vystavovatelů na Mezinárodním kongresu a výstavě Odpady – Luhačovice. Na základě poznatků zjištěných z dotazníkového šetření navrhuje doporučení pro pořadatele tohoto kongresu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie
2.1.
Marketingová komunikace
2.1.1.
Definice marketingové komunikace
2.1.2.
Marketingová komunikace jako součást marketingového mixu
2.1.3.
Úkol marketingové komunikace
2.1.4.
Stručná historie marketingové komunikace
2.1.4.1.
Před uvedením na trh
2.1.4.2.
Reálné marketingové období
2.1.5.
Nové trendy v oblasti marketingové komunikace
2.2.
Marketingový komunikační mix
2.2.1.
Části komunikačního mixu
2.2.1.1.
Podpora prodeje
2.2.1.2.
Osobní prodej
2.2.1.3.
Přímý marketing, public relations, Internet marketing
2.2.2.
Linie divize komunikačního mixu
2.2.2.1.
Nad linie (ATL)
2.2.2.2.
Pod linie (BTL)
2.2.2.3.
Prostřednictvím linie (TTL)
2.3.
Veletrhy a výstavy
2.3.1.
Veletrhy jako součást komunikačního mixu
2.3.2.
Historie veletrhů a výstav
2.3.2.1.
Úplné počátky
2.3.2.2.
První generace veletrhů a výstav
2.3.2.3.
Druhá generace veletrhů a výstav
2.3.2.4.
Třetí generace veletrhů a výstav
2.3.2.5.
Čtvrtá generace veletrhů a výstav
2.3.2.6.
Současná doba
2.3.3.
Typy veletrhů a výstav
3.
Analýza
3.1.
Analýza firemní propagace na veletrzích
3.1.1.
Význam propagace na veletrzích jako součást marketingového mixu
3.1.2.
Specifika komunikace veletrhů
3.1.3.
Veletrhy jako nástroj podpory prodeje
3.1.4.
Veletrhy jako zdroj informací
3.1.5.
Veletrh jako společnost budující image, produkt a propagace značky
3.1.6.
Veletrhy jako lobby nástroj
3.2.
Mezinárodní kongres a expozice Odpady - Luhačovice
3.2.1.
Organizátor kongresu a výstavy
3.2.1.1.
Historie
3.2.1.2.
Služby
3.2.2.
Prezentace kongresu a výstavy
3.2.2.1.
Historie
3.2.2.2.
Kongres, výstava a účastníci
3.2.2.3.
Cena Karla Velka
3.3.
Analýza možnosti prosazování a spokojenost vystavovatelů
3.3.1.
Analýza možnosti jejich prosazování
3.3.2.
Analýza spokojenosti vystavovatelů
3.3.2.1.
Metodika analýzy
3.3.2.2.
Jaké jméno propagace byste zvolili pro kongres?
3.3.2.3.
Kolikrát jste se zúčastnil kongresu a výstavy?
3.3.2.4.
Doporučili byste účast na tomto kongresu jiným firmám?
3.3.2.5.
Proč se účastníte kongresu a výstavy?
3.3.2.6.
Je tento kongres a výstava efektivní pro Vaši firmu?
3.3.2.7.
Jaké reklamní příležitosti jsou nejdůležitější pro vaši společnost?
3.3.2.8.
Pomohl vám kongres a výstava získat nové zákazníky?
3.3.2.9.
Jste spokojeni s organizací kongresu?
3.3.2.10.
Co byste změnili, kdybyste byl organizátorem kongresu?
3.4.
Doporučení pro organizátory a vystavovatele
3.4.1.
Doporučení pro pořadatele
3.4.2.
Doporučení pro vystavovatele
4.
Závěr
5.
Použitá literatura
6.
Přílohy - dotazník

Úryvek

"1.4.2 Real-marketing Period
The period of marketing as it is known today is dated to 18th and 19th century after the Industrial Revolution. During this time mass media and science developed rapidly. At the beginning of 20th century the marketing was manufacture-oriented and a demand exceeded a supply, so there was no need to promote products. The only purpose of promotion was to inform customers about those products (Pavlečka 1998; my translation).

Nevertheless the situation changed in a few decades and resulting in a saturated market. Along with this, competition grew stronger and marketing changed from manufacture-oriented to sale-oriented. As a result, promotional communication developed rapidly. The famous person of interwar period was Tomas Bata, who introduced advertisement into brand-new media (for that time) – cinema and radio broadcast (Pavlečka 1998; my translation).

In 1950´s the television was invented and the TV broadcast was established. This fact helped promotional communication to spread very quickly and the marketing started to be customer-oriented (Pavlečka 1998; my translation).

1.5 New Trends in Marketing Communication
As we have seen from history of marketing, there are always multiple trends and changes. For us as a company or entrepreneur is important to seek for new ways of promotion and exploiting these new trends. In 20th century the consumer was not as selective as he is nowadays. He grew tired of old forms of advertising. He needed changes. This required new marketing solutions which were quick to appear. They can be mentioned as marketing techniques. Here are the most common and important ones (Frey 2008, page nr.11; my translation):

- Digital marketing
- Viral marketing
- Guerilla marketing
- Product placement
- Mobile/Cell phone marketing

Digital marketing is an interactive marketing campaign using Internet for product or service promotion. Viral marketing is considered to be a skill of winning customers and making them
to converse about a product, service or a web page with each other. Guerilla marketing is an unconventional marketing campaign to achieve maximal effect with minimal sources. The word unconventional is extremely important in this technique. Product placement is considered a very popular marketing technique nowadays. The products can be seen in movies, music videos, etc. It is an intentional and paid placement of a branded article to audiovisual work in order to promote it.
Mobile/Cell phone marketing is very similar to digital marketing because it is also an interactive marketing campaign. Contrary to digital one, it uses mobile operators for product or service promotion (Frey 2008, page nr.12; my translation).

There is another brand-new marketing trend – advertising on Facebook. This is a great opportunity of getting a lot of customers. It is a quite new phenomenon, which appears to be very influential. Some experts say it has more influence than other types of promotion. The big advantage is that you can choose target group by certain profile, for example - age, sex, location, hobbies, education. This makes Facebook very effective platform for advertising. In future it will become another type of advertising techniques, because of its big potential.

I would also like to mention new trends in event marketing, because fairs and exhibitions are similar events. The popularity of this technique is still growing and the main reason seems to be that people like having fun, socializing, seeing new products and learning new trends and information. Events, especially trade fairs and exhibitions, offer people all of these opportunities at the same time and at one place."

Poznámka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav anglistiky a amerikanistiky, studijní program Filologie, studijní obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje tabulky a grafy, rozsah čistého textu je necelých 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22025
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse