Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Antisociální chování u mladistvých – krádeže

Antisociální chování u mladistvých – krádeže

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Tento text seznamuje s krádežemi jako asociálním chováním mladistvých. V úvodu jsou charakterizovány krádeže dle učebnice Etopedie. Poté je analyzován článek Šárky Urbanové s názvem Prevence sociálně nežádoucích jevů. Dále je zmíněno řešení kriminality dětí a mládeže dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Obsah

1.
Krádeže a jejich charakteristika z odborné knihy Etopedie
1.1.
Krádeže
1.2.
Způsoby krádeže
1.3.
Cíl a motivace krádeže
2.
Analýza článku Prevence sociálně nežádoucích jevů, autora Šárka Urbanová (Proč dochází k nárůstu kriminality nezletilých - či mladistvých?)
2.1.
Rodina
2.2.
Škola
2.3.
Společnost a média
2.4.
Trávení volného času
2.5.
Základní kompetence prevence
3.
Řešení kriminality dětí a mládeže dle Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže
3.1.
Výchovná omezení, co mladiství nesmí
4.
Opis článku z Učitelských novin od autora Lukáše Doubravy s názvem: Situace v kriminalitě mládeže se nezhoršuje
5.
Závěr

Úryvek

"Prostudovala jsem si ke kriminalitě mládeže i jiný časopis, tentokrát s názvem Prevence sociálně nežádoucích jevů. Uvádím článek, kde odpovídala autorka Dis. Šárka Urbanová na otázku:proč dochází k nárůstu kriminality nezletilých-či mladistvých? Charakterizovala kritéria-složky které /i podle mého názoru/ mají co do činění k ovlivňování chování u mladistvích a jejich názoru na svět kolem nich i z toho vyplývající vztah k okolí, lidem, majetku atd. První složku která hraje důležitou roli ve výchově dětí je bezesporu:
RODINA
Ústřední roli ve výchově dětí má rodina. Škola může jedince spíše ovlivňovat, ale nemůže ho měnit. Funkční rodina má dítě vychovávat, socializovat a připravovat do života. Právě z rodiny přejímá dítě normy a hodnoty. Rodiče bývají také často pracovně zaneprázdněni a dítě hledá svůj svět a jeho vysvětlení v okolí, ve kterém na něj číhají často velká nebezpečí. Zázemí v rodině a vytváření správných hodnot již od dětství vede ke zdravému vývoji dítěte. Společnost má odpovědnost za své členy, kteří jsou její budoucností.
ŠKOLA
Stát přesouvá veškerou zodpovědnost na školu. Ta se může starat o prevenci, sledovat žáky a jejich reakce, s kým se kamarádí, nabízet jim zájmové kroužky a rozvíjet jejich fantazii. V některých případech nelze vyloučit i celkově opačně, negativní působení školy, které může být vyvoláno nevhodně se vyvíjejícími vztahy mezi učiteli a žákem, školou a rodinou. To může mít za následek porušený vztah ke vzdělání, pravidelné práci, společnosti.
SPOLEČNOST a MÉDIA
Moderní společnost nemá jasně dané obecné hodnoty a normy. Pojem demokracie se vysvětluje svobodnou v jednání ,,mohu si dělat co chci bez ohledu na ostatní“. Hodně lidí vidí velký problém v médiích, která vytvářejí veřejnou atmosféru. Média nechtěně vzbuzují pocit, že lidský život nemá příliš velkou cenu, a že existuje skupina či skupiny lidí, které můžeme beztrestně týrat a dominovat jim, protože jen dominantní jedinec může být úspěšný. Počítačové hry taky nevzbuzují pocit solidarity a soucitu. Ten kdo je silnější přeci vyhraje. Kdyby rodiče měly na své děti čas, nemusely by je nechávat sedět hodiny před počítačem či u televize.
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
Rodiče jsou v této uspěchané době tolik zaneprázdněni, že nemají mnoho času na děti. V tomto směru by měl přispívat hlavně stát, a to především finančně. Jedná se o vytváření a dotování sportovních a uměleckých kroužků či jiných mimoškolních aktivit. Děti a mládež jsou členy zájmových kroužků, klubů, mládežnických organizací a sdružení: počty těchto dětí tvoří 10-18% dětské populace. Velká většina dětí a mládeže nepatří k žádné organizaci. Klesá zájem dětí a mládeže o klasicky organizované nabídky pro volný čas mládeže, uvádí MŠMT, odbor pro mládež ve svém spisu Volný čas a prevence u dětí a mládeže.
Závěr: Už ze samého výčtu výše uvedených subjektů můžeme konstatovat, že nebezpečí, která hrozí dětem a mladistvým je vskutku mnoho. Základním preventivním opatřením je správná výchova v rodině a vliv školy.

PRO SHRNUTÍ AUTORKA DÁLE UVÁDÍ ZÁKLADNÍ KOMPETENCE PREVENCE v rámci PODPORY ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU:
- zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže-rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje grafiku.
Seminární práce pro předmět Základy etopedie - Univerzita Hradec Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse