Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Aplikace hospodářské praxe v podniku

Aplikace hospodářské praxe v podniku


Kategorie: Hospodářská politika, Management, Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek předmětu Aplikace hospodářské praxe v podniku, které seznamují jak s problematikou vnějšího okolí podniku, tak se základy managementu a dostávají se také k marketingovým tématům. Nejprve jsou probrány nástroje hospodářské politiky a ukazatele úrovně národního hospodářství. Následují informace o mezinárodních ekonomických organizacích včetně Evropské unie, odkud se práce obrací k obsáhlému objasnění manažerských funkcí. Poslední třetina je věnována problematice marketingu - marketingovým koncepcím a výzkumu a jednotlivým prvkům marketingového mixu.

Obsah

1.
Hospodářská politika státu
1.1.
Hospodářská politika: cíle, subjekty
1.2.
Nástroje hospodářské politiky
1.2.1.
Právní systém
1.2.2.
Monetární politika
1.2.3.
Fiskální politika
1.2.4.
Důchodová politika
1.2.5.
Zahraničněobchodní politika
1.2.6.
Strukturální politika
1.2.7.
Sociální politika
2.
Hodnocení úrovně národního hospodářství 1
2.1.
Ukazatelé
2.2.
Hrubý domácí produkt
2.3.
Hrubý národní produkt
2.4.
Ekonomický růst, hospodářský cyklus
3.
Hodnocení úrovně národního hospodářství 2
3.1.
Inflace
3.2.
Nezaměstnanost
3.3.
Obchodní bilance
3.4.
Platební bilance
4.
Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, mezinárodní obchod
4.1.
Evropská unie
4.1.1.
Vznik a rozvoj
4.1.2.
Orgány
4.1.3.
Maastrichtská kritéria
4.2.
Mezinárodní měnový fond
4.3.
Světová banka
4.4.
Mezinárodní obchod
4.4.1.
Důvody
4.4.2.
Měnový kurz
4.4.3.
Teorie komparativních výhod
4.4.4.
Přínosy z mezinárodního obchodu
5.
Úvod do managementu, styly řízení, manažerské funkce
5.1.
Manažer, management
5.2.
Role manažera
5.3.
Manažerské funkce
5.3.1.
Rozhodování
5.3.2.
Plánování
5.3.3.
Vedení a motivace
5.3.3.1.
Pojmy
5.3.3.2.
Koncepce uspokojování potřeb
5.3.3.3.
Motivační nástroje
5.3.4.
Organizování
5.3.4.1.
Liniová struktura
5.3.4.2.
Funkcionální struktura
5.3.4.3.
Liniově štábní struktura
5.3.4.4.
Divizní struktura
5.3.5.
Komunikace
5.3.6.
Kontrola
6.
Pojem a význam marketingu, základní marketingové koncepce
6.1.
Marketing
6.2.
Marketingové koncepce
6.2.1.
Výrobní
6.2.2.
Výrobková
6.2.3.
Prodejní
6.2.4.
Marketingová
6.2.5.
Sociální marketingová
7.
Marketingový výzkum, segmentace trhu a její význam
7.1.
Kroky marketingového výzkumu
7.2.
Segmentace trhu
7.2.1.
Výhody
7.2.2.
Kritéria
8.
Marketingový mix – produkt, cena
8.1.
Produkt
8.1.1.
Rozdělení produktů
8.1.2.
Značka, ochranná známka, obal
8.1.3.
Služby spojené s výrobkem
8.1.4.
Životní cyklus výrobku
8.1.4.1.
Zavádění
8.1.4.2.
Růst
8.1.4.3.
Zralost
8.1.4.4.
Útlum
8.2.
Cena
8.2.1.
Cíle firmy při stanovení cen
8.2.2.
Metody stanovení ceny
8.2.3.
Strategie stanovení ceny
8.2.4.
Druhy slev
9.
Marketingový mix – propagace, distribuce
9.1.
Propagace
9.1.1.
Reklama
9.1.2.
Podpora prodeje
9.1.3.
Publicita
9.1.4.
Osobní prodej
9.2.
Distribuce
9.2.1.
Funkce, způsoby, organizace distribuce
9.2.2.
Maloobchod
9.2.3.
Velkoobchod

Úryvek

"Hospodářská politika státu – nástroje HP, cíle, základní typy HP

Hospodářská politika státu je vědní disciplína, jedná se o přístup státu k ekonomice své země, HP ovlivňuje především:
- hosp. systém – typ uspořádání ekonomiky
- politický systém – politické strany a politické síly
- byrokracie
- velké sociální skupiny
- nadnárodní a mezinárodní organizace

V ČR máme tržně cenový hospodářský systém, jehož základem je vztah poptávka-cena-nabídka.
Základním úkolem HP je vytvoření funkčního hospodářského systému, založeného na tržních principech, mimo jiné zajištění volné tvorby cen.

Subjekty HP:
- parlament – složený ze dvou komor (PS a senátu) – volení zástupci občanů, schvalují zákony
- vláda – nejvyšší výkonný orgán státu, je tvůrcem konkrétní hospodářské politiky
- centrální banka – pro fungující ekonomiku je nutný bankovní systém, CB má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (tj. inflaci)

Cíle HP:
- tradiční ekonomické cíle – vyvážený a stabilní ekonomický růst, nízká míra nezaměstnanosti, nízká a stabilní inflace, vnější rovnováha
- základní společenské cíle – svoboda, spravedlnost, jistota, pokrok, nezávislost, demokracie, racionalita
- maximalizace společenského blahobytu – vrcholný cíl

Nástroje HP:
- právní systém, legislativní proces
- monetární systém (politika)
- státní rozpočet a fiskální politika
- důchodová a cenová politika
- zahraničně obchodní politika
- strukturální politika
- sociální politika

(A) Právní systém
- zákony v ČR procházejí schválení Parlamentu a vyjadřuje se k nim a následně podepisuje je prezident, schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro všechny, kteří se na území dané země zdržují
- porušení zákonů řeší státní instituce podřízené vládě a případné spory řeší soud


(B) Monetární politika
- nositelem MP je centrální banka dané země – u nás ČNB, specifická situace je v EU, kde se vznikem Evropské měnové unie a zavedením jednotné měny Eura byla založena vedle národních centrálních bank i nadnárodní Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, která převzala řadu funkcí původních národních centrálních bank

základní úkoly ČNB:
- určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku
- sleduje množství peněz v oběhu, vydává nové peníze a z oběhu stahuje peníze staré, opotřebované či neplatné
- dohlíží nad činností ostatních obchodních bank
- poskytuje obchodním bankám úvěry
- vede účty státního rozpočtu
- spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách
- je vrcholnou institucí bankovního dozoru"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata o rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23993
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse