Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi

Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi

Kategorie: Elektrotechnika, Hardware, Informatika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce obsahuje otázky pro zkoušku z předmětu Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi, vypracované na základě zápisků z přednášek. Text objasňuje vlastnosti, principy fungování i oblasti využití řady elektrotechnických i hardwarových zařízení a součástek od stabilizátorů napětí po derivační a integrační obvody. Výklad je doplněn řadou schémat a nákresů.

Obsah

1.
Optický záznam dat na CD-R, CD-RW, DVD, stabilizátory napětí
1.1.
Záznam
1.1.1.
Princip záznamu
1.1.2.
Struktura a vrstvy na CD-ROM
1.1.3.
DVD, DVD-RAM, HD-DVD, Blue-ray
1.2.
Stabilizátory
1.2.1.
Stabilizátor se Zenerovou diodou
1.2.2.
Zapojení stabilizátorů
1.2.3.
Stabilizátor se Zenerovou diodou a tranzistorem
1.2.4.
Integrované stabilizátory
1.2.5.
Změna výstupního napětí stabilizátoru
1.2.6.
Návrh regulovatelného zdroje
1.2.7.
Výpočet filtračního kondenzátoru ve zdrojích
2.
Jednočipové mikropočítače a AD/DA převodníky
2.1.
Jednočipové mikropočítače
2.1.1.
Rozdělení podle koncepce procesorů
2.1.2.
Základní struktura a vlastnosti
2.1.3.
Procesorová jednotka
2.1.4.
Paměť
2.1.5.
Vlastnosti mikropočítačů
2.1.6.
Instrukční soubor
2.1.7.
Registr příznaků
2.1.8.
Podprogramy
2.1.9.
Nulování
2.1.10.
Přerušení
2.2.
Převodníky
2.2.1.
A/D převodník
2.2.2.
Zapojení A/D převodníku
2.2.3.
D/A převodník
2.2.4.
Vzorkování
2.2.5.
Aliasing
2.2.6.
Kvantování
2.2.7.
Kvantizační šum
3.
Klopné obvody a spínané napájecí zdroje
3.1.
Klopné obvody
3.1.1.
Rozdělení
3.1.2.
Astabilní obvod
3.1.3.
Posuvné registry
3.1.4.
Čítače
3.2.
Spínané napájecí zdroje
3.2.1.
Princip činnosti
3.2.2.
Výhody, nevýhody
4.
Základní desky PC a omezovače amplitudy
4.1.
Základní deska
4.1.1.
Základní koncepce PC
4.1.2.
Základní deska
4.1.3.
Blokové schéma základní desky
4.1.4.
Druhy desek
4.1.5.
Rozšiřující sloty pro základní desky
4.1.6.
Zařízení běžně integrovaná do základních desek
4.2.
Omezovače amplitudy
4.2.1.
Druhy omezovačů
4.2.2.
Diodové omezovače
4.2.3.
Tranzistorový omezovač
5.
Paměti PC z hlediska fyzického uspořádání a obvody pro úpravu časového průběhu signálu
5.1.
Paměti
5.1.1.
Typy pamětí
5.1.1.1.
RWM
5.1.1.2.
ROM
5.1.1.3.
RAM
5.1.1.4.
ROM
5.1.1.5.
PROM
5.1.1.6.
EPROM
5.1.1.7.
Paměťové obvody EEPROM
5.1.2.
Základní parametry pamětí
5.2.
Obvody
5.2.1.
Derivační obvody
5.2.2.
Integrační obvody

Úryvek

"VLASTNOSTI MIKROPOČÍTAČŮ:
- Počet digitálních a analogových vstupů a výstupů
- Velikost pamětí (RAM, EEPROM…)
- Velikost instrukční sady
- Možnosti programování, komunikační linky…
- Spotřeba, napájecí napětí
- Taktovací frekvence procesoru
- Možnosti rozšíření

INSTRUKČNÍ SOUBOR:
Při práci s P je bezpodmínečně nutné se naučit JSA toho typu P, který chceme používat. Instrukční soubory jednotlivých typů se značně liší. Instrukce dělíme podle funkce na: 1) aritmetické a logické
- sčítání (ADD) obsahu akumulátoru s obsahem příslušného registru
- logický součin (AND) obsahu akumulátoru s obsahem příslušného registru
- logický součet (OR) obsahu akumulátoru s obsahem příslušného registru
- komplementace (SPM) obsahu registru (negace, záměna nul a jedniček)
- dekrementace (DEC) obsahu registru (snížení hodnoty o jedničku)
- inkrementace (INC) obsahu registru (zvýšení hodnoty o jedničku)
- nulování (CLEAR) a nastavení (BIT, SET) obsahu registrů
2) přenos dat (MOVE) mezi registry a akumulátorem
3) instrukce pro práci s podprogramy (CALL)
4) instrukce skoků v podprogramu (GOTO, JUMP)
5) instrukce pro práci se vstupy a výstupy
6) prázdná instrukce (NOP), nic se neprovede, vytváří se pouze časová prodleva

Registr příznaků:
Další důležitý registr v procesoru je registr příznaků. Má několik bitů, které se nastavují v závislosti na výsledku aritmetických a logických operací, což umožňuje větvení programu.
Nejčastěji jsou používány tyto příznaky: - přenos (carry) při sčítání při přetečení akumulátoru
- pomocný přenos – mezi 4 nižšími a 4 vyššími bity akumulátoru
- nula (zero) obsah akumulátoru (výsledek aritmetické operace) je nulový
- znaménko – je-li výsledek (obsah akumulátoru) kladný nebo záporný
- parita

Podprogramy:
Části programů, které se často opakují, je výhodné napsat jako podprogram. Ten potom pomocí instrukce CALL v hlavním programu voláme. Každý podprogram končí instrukcí návratu do hlavního programu RETUR.

Nulování:
Při zapnutí P dochází k náhodnému nastavení obsahu registrů a paměti pro data. Proto musí být automaticky několik milisekund po zapnutí provedena funkce RESET, kdy dojde k vynulování registrů a paměti. Čítač instrukcí se nastaví do výchozí hodnoty, kde začíná paměť programu. Resetování může být také provedeno stisknutím příslušného tlačítka.

Přerušení:
Častým požadavkem uživatelů je, aby P zpracovával více úloh současně. Každá úloha má různou důležitost – prioritu. Proto je někdy zapotřebí, aby určitá informace vyvolala, co možná nejrychlejší reakci P. K tomu slouží systém přerušení."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a nákresy, rozsah čistého textu činí cca 16 stran.
Otázky jsou zpracované v rozsahu 5 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24098
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse