Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Argentinská měnová krize

Argentinská měnová krize

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce věnovaná měnové krizi v Argentině se ve své první části zabývá finančními krizemi v obecné rovině. Podává jejich vymezení a popisuje znaky, důsledky i možnosti predikce a prevence. Druhá část podrobně sleduje počátky, vývoj a průběh argentinské krize a zaměřuje se i na její příčiny a pokrizové období. Třetí část pak mapuje dopady krize na argentinské makroekonomické ukazatele.

Obsah

1.
Úvod
2.
Finanční krize obecně
2.1.
Definice krizí
2.2.
Obecné znaky krize
2.2.1.
Obecné rizikové prostředí
2.3.
Důsledky krize
2.3.1.
Mikroekonomické důsledky
2.3.2.
Makroekonomické důsledky
2.4.
Predikce a prevence krize
2.4.1.
Předpověď krize
2.4.2.
Preventivní opatření
3.
Měnová krize v Argentině
3.1.
Vývoj ekonomiky Argentiny
3.1.1.
Počátky její historie
3.1.2.
Hospodářství v poválečném období
3.1.3.
Ekonomika na začátku 90. let
3.1.4.
Stav situace v letech 1996 - 2002
3.2.
Příčiny argentinské krize
3.3.
Průběh argentinské krize
3.4.
Pokrizové období v Argentině
4.
Dopady krize na makroekonomické ukazatele
4.1.
HDP
4.2.
Platební bilance
4.3.
Inflace
4.4.
Reálný kurz
4.5.
Nezaměstnanost
5.
Závěr

Úryvek

"1. Finanční krize obecně
1.1. Definice krizí
V české i světové literatuře nejsou přesně vymezeny hranice mezi pojmy měnová a finanční krize. Většina ekonomů se shodne na tom, že finanční krize je širší pojem, jehož součástí je měnová, bankovní a případně i dluhová krize.

Pod měnovou krizí si představme razantní znehodnocení postiženého měnového kurzu, nejčastěji po spekulativním útoku investorů, přechod do jiného režimu kurzu, značný odliv devizových rezerv či zvýšení úrokových sazeb.

Chceme-li daný stav nazvat krizí bankovní, pozorujeme problémy v bankovním sektoru s nedostatečnou likviditou, nesolventností a následnými zvýšenými výběry bankovních vkladů. Bankovní krize jsou charakteristické především v rozvojových ekonomikách, zatímco ve vyspělejších zemích nejsou problémy se splácením závazků bank, ale obvykle se snížením hodnoty bankovních aktiv. Měnové a bankovní krize jsou velmi často propojeny, nazýváme je tzv. dvojité krize.1

Třetím typem finanční krize jsou krize dluhové. Ty lze rozdělit na vnější a vnitřní. Ve vnější dluhové krizi vláda není schopná splácet svůj zahraniční dluh veřejnému či soukromému sektoru. Vnitřní dluhová krize spočívá v předluženosti domácího sektoru a může vyústit do zamrznutí úvěrového trhu.2

Dílčí krize se mohou vzájemně prolínat, proto ekonomové používají raději komplexnější pojem – finanční krize. Dochází ke zhoršení finančních ukazatelů, jakými jsou ceny aktiv, krátkodobé úrokové sazby, k problémům solvence a likvidity a celkovému negativnímu vlivu na postiženou ekonomiku.

1.2. Obecné znaky krize
Každá krize je něčím charakteristická. Probíhá v jiné době, v jiné ekonomice a za jiných okolností. Nelze popsat všeobecně platné prvky krize, přesto lze některé obecné znaky nalézt.

Ve většině případů je měnová krize vyvrcholením nedobrého vývoje dané ekonomiky. To vyvolá pochyby v řadách investorů, kteří před strachem ze znehodnocení kurzu měny, vymění měnu za jinou.
Ne vždy ale bývá měnová krize předcházena nerovnovážným vývojem ekonomiky. Někdy vzniká z pouhých spekulací investorů z možné devalvace. Počáteční obavy jsou jakousi spouští měnové krize, která odstartuje odlivem kapitálu a následným tlakem na devalvaci měny. Centrální banky se tomu snaží bránit. Ať už protisměrným tokem peněz z jejích rezerv nebo navýšením úrokových sazeb s cílem zpomalit odliv kapitálu ze země. Ne vždy jsou však úspěšné. Měnová krize se nejčastěji projevuje změnou nastavení měnového kurzu. Je rozšířeno fluktuační pásmo, centrální banka nařídí devalvaci nebo je opuštěn režim fixního kurzu a měna přejde na volný nebo řízený floating."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25557
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse